Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og stiller krav til åpenhet og informasjon

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven innebærer at Intunor er pålagt å gjøre tiltak som analyserer risiko for at det skjer brudd på menneskerettigheter og anstendige forhold i alle ledd; både internt, i leverandørkjeden og hos andre forretningspartnere.


Intunor sine leverandører og samarbeidspartnere er sentrale for å utføre våre forretningsforhold. Det er basert på tillit og troverdighet, og at våre samarbeidspartnere deler våre holdninger til etikk og verdier, og de skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Vi i Intunor utfører aktsomhetsvurderinger i OECDs retningslinjer, og kartlegger, forebygger, begrenser og gjør rede for hvordan vi kan avdekke potensiell risiko og eventuelt jobbe for reduksjon av negative konsekvenser av driften.

Klikk her for mer informasjon om åpenhetsloven.