Rådgivning

INTUNOR Business and Financial Management bistår med oppfølging, analyse og veiledning som bidrar til å løfte resultatene.

I et marked preget av stadig tøffere konkurranse er det viktig å ha et bevisst forhold til økonomistyring. Det innebærer å iverksette tiltak som gjør at man får mer ut av ressursene man har til disposisjon og bruke økonomiske data til å fatte gode beslutninger.

INTUNOR BFMs rådgivere bistår med aktiviteter som styrker lønnsomheten og likviditeten. Når planene er klare etter grundige analyser, følger vi opp utviklingen fra måned til måned.

Les mer om våre rådgivningstjenester:

Kontakt oss

Legg inn navn og e-post/telefonnummer så vil en av våre rådgivere snarlig ta kontakt med deg.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg.