Rekruttering

bemanning
I dagens arbeidsmarked er det stor konkurranse om attraktive medarbeidere og bedriftene har sjeldent tid og anledning til omfattende rektrutteringsprosesser. INTUNOR People hjelper deg gjerne og sørger for at du får riktig mannskap med på laget. INTUNOR People har valgt å spesialisere seg på stillinger innen økonomi, IT og HR, noe som er i direkte tilknytning til de virksomhetsområdene som INTUNOR Group opererer innenfor.

Riktig medarbeider på riktig sted er essensielt for at bedriften din skal fungere optimalt og utvikle seg. Konsulentene i INTUNOR People er derfor svært opptatt av å finne den kandidaten som din bedrift trenger. Vi har en mellommenneskelig tilnærming til rekrutteringsprosessen og et høyt fokus på en god match mellom kandidaten og bedriften vi rekrutterer for. Våre konsulenter kan bistå med både hele eller deler av prosessen. Det hele starter med en grundig kartlegging av oppdragsgivers behov, bedriftsbesøk og planlegging. Vi benytter moderne og effektive kanaler for å nå ut til kandidatene, både gjennom annonsering og direkte søk. Kandidatene intervjues i flere omganger og kan underveis i prosessen testes på både fag, personlighet og evne. Når seleksjonen er avsluttet presenterer vi våre aktuelle kandidater og hjelper oppdragsgiver til å ta et godt valg. I etterkant av rekrutteringsprosessen anbefaler vi at våre konsulenter bistår med en strukturert og ryddig on-boarding av kandidaten.

Helene Dyb Aarøe
HR Consultant

Kontakt oss

Legg inn navn og e-post/telefonnummer så vil en av våre rådgivere snarlig ta kontakt med deg.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg.