Bemanning

Innhold er pa vei
Hos våre kunder i INTUNOR Group ser vi et økende behov for innleie av personal tilknyttet økonomi, IT og HR-relaterte stillinger. Mange små og mellomstore bedrifter er sårbare ved permisjoner, sykemeldinger og i høysesong. Behovet er som regel kortvarig og akutt, noe som gjør at bedriftene ofte opplever situasjonen problematisk. INTUNOR People har tilgjengelige ressurser som kan leies ut og fungere i slike roller på svært kort varsel.

Gjennom INTUNOR Group har vi tilgang på et svært bredt spekter av medarbeidere som på kort varsel kan fristilles for å dekke våre kunders behov for tilstedeværelse innenfor økonomi, IT og HR-området. Dersom din bedrift eksempel ved en sykemelding opplever å mangle en viktig brikke i økonomiavdelingen, så kan INTUNOR People hjelpe dere med å fylle dette tomrommet. Våre konsulenter hjelper deg med å finne kandidaten du trenger for å få dekket ekstraordinære personalbehov som du ikke hadde tatt høyde for. Vi kan også komme på banen i en tidligere fase og har god erfaring med å levere personal til våre kunder ved eksempel barselpermisjon.

Salgsavdelingen
Sales Department
Ta kontakt på den måten som passer best for deg, enten via e-post eller vårt sentralbord.

Kontakt oss

Legg inn navn og e-post/telefonnummer så vil en av våre rådgivere snarlig ta kontakt med deg.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg.