Rådgiverne i INTUNOR HR Consulting stiller opp på kort varsel og bidrar til at jeg bruker mindre tid på administrative oppgaver.
Daglig leder Leila Dayvary i NoDe

HR-tjenester og rådgivning for små og mellomstore bedrifter i endring

INTUNOR HR Consulting hjelper bedrifter med HR fra A til Å. I det inngår alt fra enkle HR-relaterte oppgaver som utarbeidelse av arbeidskontrakter og onboarding-rutiner, til større endringsprosesser. Sammen bestemmer vi hvilke oppgaver som må gjøres og hva som bør prioriteres utfra virksomhetens forutsetninger.

  • Hjelp når du trenger det
  • Personlig oppfølging
  • Faglig ekspertise
  • Mer tid til andre oppgaver
  • Gratis HR SMARTHJUL
  • og mye mer...

Din nye HR-avdeling.

Som leder av en liten eller mellomstor bedrift uten HR-personell føles det fort vanskelig å håndtere personalprosesser eller omstillinger uten at det går på bekostning av driften. Da kan det være greit å engasjere en uavhengig ekspert som har jobbet med lignende utfordringer tidligere og har kapasitet til å adressere problemet.

God personalledelse og arbeidsrett kan være vanskelig. Med INTUNOR HR Consulting i ryggen kan du være trygg på at HR- og personalarbeidet blir gjort riktig. Vi hjelper deg igjennom omstillinger, og er alltid tilgengelig dersom du har spørsmål om for eksempel Employer Branding, rekruttering, onboarding av nyansatte, personal-/lederhåndbok, sykefraværsoppfølging, nedbemanning mv, eller bare trenger en sparringspartner omkring arbeidsrett eller andre temaer innen HR- og personaloppfølging.

Sammen etablerer vi løsninger som gir deg bedre struktur på HR-arbeidet, forenkler rutiner, samt effektiviserer måten selskapet jobber for å fremstå konkurransedyktig og oppnå resultater gjennom de ansatte. Vi er også tilgengelig dersom du bare ønsker noen å sparre med, samt for løpende rådgivning- og konsulentbistand.

Hva er HR?

HR står for Human Resources, som betyr «menneskelige ressurser». HR brukes i forbindelse med alle prosesser i selskapet som omhandler de menneskelige ressursene, altså de ansatte, i alt fra nyansettelser og oppstart av nye arbeidsforhold, til utvikling og avvikling av medarbeidere. Et strategisk og ryddig HR- og personalarbeid bidrar til økt konkurransedyktighet, samt at selskapet oppnår resultatene sine via de ansatte. Ved å veilede deg gjennom HR- og personalarbeidet ønsker vi å sette selskapet ditt i stand til å nå overordnede resultatmål.

Hva koster det?

Prisen for HR-tjenester fra INTUNOR avhenger av flere parametere. Først gjennomfører vi en gratis gjennomgang av dine rutiner. Videre finner vi en passende arbeidsfordeling. Sammen med antallet ansatte bestemmer disse faktorene hvilken pris vi kan gi din virksomhet.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud:

ARBEIDSGIVERFORHOLD
HR strategi, arbeidsavtaler, arbeidsrett, omorganisering, interne rutiner og retningslinjer som personal- og lederhåndbøker, varslingsrutiner, beredskapsplan, etisk regelverk, SoMe-retningslinjer, mv, samt HMS/IK.
Et team av autoriserte regnskapsførere ved ditt lokale regnskapskontor..
BEMANNING
Bemanningsplanlegging, Employer branding, rekruttering, Second opinion, onboarding, oppfølging, utvikling, permittering, nedbemanning og offboarding.
KOMPETANSEUTVIKLING
Kompetansekartlegging, Medarbeider- og arbeidsmiljøundersøkelser. Medarbeider- og ledersamtaler og utvikling av disse.
OPERASJONELL HR
Konflikthåndtering, Ferieplanlegging/-avvikling, fravær/-soppfølging, lønnstilskudd, lønnsforhandling og pensjon (DUVI).
HR FOR HIRE
Din HR-leder eller HR-avdeling holder orden på lover og regler
SMARTHJUL
Omfattende HR årshjul med aktiviteter og oppgaver for nedlastning til kalender, samt ressursbank.

SKAP TRYGGHET MED INTUNOR SOM HR-AVDELING

Daglig leder Sametin Cej har i en årrekke drevet et større malerfirma i Oslo og selskapet har vært gjennom både opp- og nedgangstider, samt at de må forholde seg til sesongsvingninger. Dette krever tett og løpende bistand.

– INTUNOR HR Consulting er min alltid tilgjengelige HR-avdeling og sikrer korrekt forvalting av regelverket, sier han.

Kontakt oss

Legg inn navn og e-post/telefonnummer så vil en av våre rådgivere snarlig ta kontakt med deg.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg.