HR og Personell

Gjennom vårt nettverk rekrutterer vi dyktige medarbeidere som kan fylle de fleste funksjoner innen økonomi, HR og IT. Vi leverer konsulenttjenester innen HR-området og kan fristille ressurser for bemanningsoppdrag av ulik varighet.

INTUNOR People er et rekruttering- og bemanningsselskap med fokus på økonomi, IT og HR-funksjoner. Vi har et solid nettverk og benytter dette til å rekruttere dyktige medarbeidere som kan bekle de fleste funksjoner i økonomiavdelingen, regnskapsbyrået, HR-avdelingen eller innen revisjon.

For å oppnå et best mulig resultat blir alle oppdrag skreddersydd. Vi vil gjennom rekrutteringsprosessen være rådgivende med fokus på at kompetansebehovet til våre kunder blir dekket. I INTUNOR People vet vi også at trivsel og miljø er en stor pådriver til et godt resultat. Vi har derfor et høyt fokus på å finne riktig profil for våre kunder, slik at kandidaten har gode forutsetninger til å smelte inn i organisasjonen.

Les mer om våre tjenester inne personal og bemanning: