Tilrettelegging

tilrettelegging
For å sikre velferdssamfunnets bærekraft må flere ut i arbeid.

Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe leverte i mars 2019 sin rapport om hvordan få flere i arbeid. Foruten forslag til ulike tiltak er det viktigste budskapet at flere må ut i arbeid for å sikre velferdssamfunnets bærekraft.

Hvis du som arbeidsgiver ønsker å ta et samfunnsansvar, bistår vi i INTUNOR i arbeidet for økt inkludering i arbeidslivet, gjennom etablering av støtteordninger til arbeidsgiver og/eller arbeidstaker.

Kontakt oss

Legg inn navn og e-post/telefonnummer så vil en av våre rådgivere snarlig ta kontakt med deg.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg.