Oppbemanning

oppbemanning
Med god onboarding beholder du talentene, skaper gode ansattopplevelser og prestasjonene blir bedre.

Etter en vellykket rekruttering er det vesentlig med gitte rutiner og god forberedelse for å få den ansatte raskt operativ, som igjen leder til et vellykket arbeidsforhold.

Vi i INTUNOR bistår i prosessen med å utarbeide og etablere et godt onboardingsprogram bestående av;

Pre-boarding, Onboarding, Opplæringsplaner, Prøvetidssamtaler, Oppfølgingsplaner/-samtaler, Utviklingssamtaler, mv.

Terje Haugen
Managing Director Employee Management

Kontakt oss

Legg inn navn og e-post/telefonnummer så vil en av våre rådgivere snarlig ta kontakt med deg.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg.