HR Consulting

Hr consulting
Kunnskap om hvordan menneskelige ressurser håndteres og utvikles, er og blir stadig viktigere for selskap som ønsker å lykkes.

For at en organisasjon skal nå sine mål, må det etableres og iverksettes et mønster av planlagte HR-aktiviteter for å fremme utnyttelse av de menneskelige ressurser, som tross alt er selskapets viktigste ressurs.

Vi i INTUNOR bidrar med å forstå effekten og gevinsten av kobling mellom oppgaver og mennesker, samt etablering av HR-aktiviteter i virksomheten.

Terje Haugen
MD - Employee Management

Kontakt oss

Legg inn navn og e-post/telefonnummer så vil en av våre rådgivere snarlig ta kontakt med deg.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg.