Dokumentorganisering

dokumenthåndtering
Fokus på drift av egen virksomhet og dens kjerneområder er viktig for å lykkes.

Det påhviler ledelsen også et betydelig ansvar å sikre at dokumenter, rutiner/prosesser og systemer er på plass for ansvarlig tradisjonell personalledelse.

Vi i INTUNOR bistår med utarbeidelse og etablering av;

Arbeidsavtaler, Stillingsbeskrivelser, Arbeids-/Personalreglement, Varslingsrutiner, Krisehåndtering/Beredskapsplaner, Etisk regelverk, Taushetserklæring, Kompetanseoversikt, Reisepolicy, SOME - retningslinjer, Retningslinjer for arbeid hjemmefra og hjemmekontor, osv.

Terje Haugen
Managing Director Employee Management

Kontakt oss

Legg inn navn og e-post/telefonnummer så vil en av våre rådgivere snarlig ta kontakt med deg.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg.