Kassekreditt

Trenger du penger? Vi hjelper bedrifter å søke om kassekreditt. Personlig oppfølging. Løsningsorienterte rådgivere. Kort behandlingstid.

Hva er kassekreditt?

Kassekreditt er et kortsiktig lån. Bedriften inngår en avtale om at den til enhver tid kan disponere et gitt beløp. Når kreditten ikke er trukket av, betaler man heller ingen rente. Derfor er det en god løsning for bedrifter som fra tid til annen trenger penger til å dekke kortsiktige kostnader.

Snakk med en finansrådgiver

  • Tilgang på penger ved behov
  • Ingen renter når du ikke benytter kreditten
  • Lavere rente enn å trekke over konto
  • Bra for deg med kostnader før inntekter
  • Fleksibel kredittramme
  • Dedikert rådgiver med gode løsninger

For bedrifter som skal dekke utgifter før inntekter

Kassekreditt skal brukes for å dekke kortsiktige fordringer, som kjøp av varer, før du selger produktene og kan tilbakebetale kreditten med fortjeneste. Vi tar oss av søknadsprosessen, og hjelper deg å finne riktig partner.

Kassekreditt bedrift

Med kassekreditt får bedriften penger når den trenger det. Løsningen passer godt for bedrifter som ønsker fleksibilitet og mulighet til å dekke kostnader i forbindelse med nye inntektsbringende prosjekter.

Vi hjelper deg å finne en kredittpartner som passer din virksomhet og gir deg et raskt svar på søknaden. Når rammen er innvilget, kommer pengene raskt inn på konto med fleksibel nedbetaling.

Ønsker du hjelp med å søke kassekreditt? Snakk med en kvalifisert rådgiver


Effektiv rente kassekreditt

Renten på kassekreditt er ofte mellom 10 og 15 prosent. Effektiv rente på 12,5 prosent og nominell rente på 11,8 prosent er det mange som regner med. Forskjellen på effektiv og nominell rente er at effektiv rente inkluderer gebyrer og andre kostnader. Den forteller hva lånet faktisk koster.

I noen tilfeller betales det også en provisjon som tilsvarer en prosentandel av kassekredittens beløp. Vi hjelper deg å regne ut hva lånet vil koste deg.


Hvor stor kassekreditt?

Banker er ofte raske med å gi deg svar på søknaden om kassekreditt, men man får ofte avslag når man søker om for mye. En tommelfingerregel sier at man kan søke inntil 10 prosent av virksomhetens omsetning.

Det er flere faktorer som avgjør hvor mye kassekreditt man kan få. Risiko knyttet til virksomheten, betalingsevne og sikkerhet er blant faktorene som vurderes.


Kassekreditt kortsiktig gjeld

Kassekreditt er å regne som kortsiktig gjeld. Kreditten bør ikke benyttes til å dekke investering i eiendeler, men skal heller benyttes til å dekke kostnader i forbindelse med den daglige driften hvor kostnader ofte pådras før man får inntekter på varene man selger.

Ønsker du å lære mer om kassekreditt? Link til mer informasjon i Store Norske Leksikon

Kassekreditt budsjett

Det er mange som lurer på hvordan man skal forholde seg til kassekreditt i forbindelse med budsjett. I et budsjett legger man ikke inn nedbetalinger på gjeld (som kun skal i likviditetsbudsjettet).

Rentene knyttet til kassekreditten skal inkluderes i resultatbudsjettet.

Kassekreditt formel

Kassekreditten utgjør en del av bedriftens likviditetsreserve. I formel for likviditetsreserve (i % av salgsinntekter) utgjør ubenyttet kassekreditt, sammen med sum bank og kortsiktige investeringer telleren, mens salgsinntekter er nevneren.

Kassekreditt bokføring

Rentekostnader knyttet til kassekreditt bokføres på konto 8154 Renter kassekreditt fra balansekonto 2380 Kassekreditt.

Usikker på om bedriften har nok penger? Prøv Pengeplanleggeren helt gratis

Kassekreditt kan tilbys uten pant i bolig.
Kassekreditt bedrift uten sikkerhet
Selv oppstartsbedrifter uten tilstrekkelig sikkerhet kan søke kassekreditt. Det muliggjøres ved at man stiller personlig garanti for beløpet, uten pant i bolig og eiendeler.
Det betales ikke renter av ubenyttet kreditt.
Ubenyttet kassekreditt - ingen rente
Det trekkes ingen rente av ubenyttet kreditt. Ubenyttet kassekreditt er rammen på lånet ditt minus hva du har valgt å benytte.
Vi er partneren som hjelper deg med kortsiktig lån.
Langsiktig partner og dedikert rådgiver
Våre finansrådgivere hjelper deg med riktig kombinasjon av ulike likviditetsfremmende virkemidler. Du får en personlig rådgiver og god oppfølging.
Vår rådgiver Richard Hellerud hjelper bedrifter med kassekreditt.

Over 1.600 bedrifter velger INTUNOR

Profesjonell og personlig oppfølging, gode råd og bred kompetanse er blant årsakene til at vi får stadig flere kunder. Vi håper du gir oss muligheten til å hjelpe din bedrift å få et bedre økonomisk utgangspunkt.

Kontakt oss

Spørsmål?

Ta kontakt med Marius Kristiansen på 406 06 670 eller marius.kristiansen@intunor.com.

Kontakt oss

Legg inn navn og e-post/telefonnummer så vil en av våre rådgivere snarlig ta kontakt med deg.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg.