Factoring sørger for at du slipper å tenke på betalingsoppfølging og at penger kommer på konto innen 24 timer etter at fakturaen er sendt. Det er en god løsning for bedrifter i vekst.
Daglig leder Richard Hellerud, INTUNOR Finance

Frigjør kapital med factoring

Factoring er fakturabelåning. Det betyr at vi overfører inntil 90 prosent av fakturabeløpet med sikkerhet i kundefordringen. Når kunden har betalt overfører vi resten av fakturabeløpet.

  • Rask frigjøring av kapital bundet i kundefordringer
  • Større økonomisk handlingsrom
  • Redusert risiko for tap
  • Mer tid til virksomhetsstyring
  • Redusert kredittid
  • og mye mer...

Vi finansierer dine utestående fordringer

Det finnes flere måter å styrke likviditeten på. En av mulighetene er factoring. Det innebærer at virksomheten frigjør kapital ved å belåne kundefordringene. Vi sørger for en god prosess og at du får raskt betalt. Løsningen passer for bedrifter i vekst og selskaper som ønsker å redusere kredittiden mot kundene.

INTUNOR Finance tilbyr et bredt spekter av tjenester innen driftsfinansiering. Et av verktøyene våre rådgivere benytter seg av for å styrke likviditeten i din virksomhet er factoring. Det innebærer at du får inntil 90 prosent av fakturabeløpet samme dag som fakturaen sendes. Ordningen fungerer som et lån hvor finansinstitusjonen stiller sikkerhet i kundefordringen. Når kunden har betalt overføres resten av fakturabeløpet.

Hva er factoring?

Factoring innebærer at du tar opp et lån med sikkerhet i fakturaen du har sendt. Factoringselskapet tar seg av fakturaoppfølgingen og overfører restbeløpet til deg når kunden har betalt, mot en kostnad for tjenesten. Det passer godt for bedrifter som ønsker å frigjøre likvider og konsentrere seg om kjernevirksomheten fremfor administrasjon og oppfølging av kundefordringer.

Hvordan fungerer factoring?

Factoring innebærer at du selger fakturaen til et factoringselskap som sender deg deler av fakturabeløper før fakturaen er betalt. Når fakturaen betales overførers resten av beløpet, fratrukket en avtalt kostnad.

Hva koster factoring?

Vi beregner en pris pr. faktura. Videre belastes det en rente av beløpet som forskutteres, samt en limitprovisjon av din finansieringslimit, og gebyrer etter gitte satser.

Ta kontakt med Marius Kristiansen på 406 06 670 eller marius.kristiansen@intunor.com for et uforpliktende tilbud.

Profesjonell oppfølging
Vi behandler kundene på en god måte og sørger for at pengene kommer raskt inn på konto.
Bedre likviditet
Lånet blir raskt utbetalt og du har til enhver tid mer penger på konto.
Et team av autoriserte regnskapsførere ved ditt lokale regnskapskontor..
Mindre administrasjon
Bruk tiden din på det du er god på. Vi følger opp kundefordringene.

ELLCO ETIKETT: FRA 1,2 MILL. TIL 200.000 I KUNDEFORDRINGER

Ellco Etikett slet lenge med at virksomheten måtte gjøre store avsetninger for tap på gamle kundefordringer. Derfor valgte virksomheten å sette ut fakturaoppfølgingen til Anders W. Lunde i INTUNOR Finance. På fire måneder reduserte han familiebedriftens utestående kundefordringer fra 1,2 millioner kroner til rett i underkant av 200.000 kroner.

– INTUNOR Finance har en innfordringsprosess som fungerer. Jeg liker spesielt godt måten de behandler skyldnerne på, sier adm. direktør Christian Egedius.

Les hele kundehistorien her

Kontakt oss

Legg inn navn og e-post/telefonnummer så vil en av våre rådgivere snarlig ta kontakt med deg.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg.