Factoring

faktoringlenke
Jevn tilførsel av likviditet øker din handlekraft. Reduksjon av administrative oppgaver frigjør kapasitet til verdiskapning. Factoring kan i mange tilfeller være et verdifullt verktøy for bedrifter som har vekstambisjoner.

Factoring er både et finansielt og administrativt verktøy mot mer effektiv likviditetsstyring. Administrativt betyr factoring faktura- eller reskontroservice. Dette innebærer utsendelse av faktura, purre på ubetalte krav, og følge opp med videre innfordring der betaling uteblir.

Finansielt betyr factoring belåning av kundereskontroen. Ved fakturautsendelse belånes fakturaene samme dag du fakturerer, normalt 80% av fakturabeløpet forskutteres, og resterende utbetales ved innbetaling av sluttkunde.

Dette gir deg bedre og mer forutsigbar likviditet, mindre administrasjon, profesjonell oppfølging av fordringer og redusert
kredittrisiko.

Kontakt oss

Legg inn navn og e-post/telefonnummer så vil en av våre rådgivere snarlig ta kontakt med deg.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg.