Regnskapsanalyse

Noen ganger kan det være greit å få en uavhengig ekspert på økonomi til å studere bedriftens tall for å finne fokusområder som kan bidra til å løfte virksomheten.

I en regnskapsanalyse vurderer våre rådgivere bedriftens kostnader, lønnsomhet, betalingsevne og soliditet mot etablerte bransjenormer og sammenlingbare selskaper. Basert på funnene i analysen presenterer vi konkrete tiltak som vil bidra til å løfte resultatene i tiden som kommer.

Vi hjelper deg med:

  • En objektiv gjennomgang av selskapets økonomi
  • En kritisk vurdering av selskapets største kostnadsposter
  • Konkrete forslag til tiltak som styrker lønnsomheten og likviditeten

Våre rådgivere kan også bistå med å vurdere hvorvidt markedsstrategien samsvarer med bedriftens forretningsmål og foreslå endringer som bidrar til at målene blir nådd.

Les mer om våre tjenester

Kontakt oss

Legg inn navn og e-post/telefonnummer så vil en av våre rådgivere snarlig ta kontakt med deg.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg.