Rapportering

God rapportering gir deg en løpende oversikt over hvordan det går med bedriften.

Våre rådgivere har lang erfaring med å utforme tilpassede rapporter. Dette innebærer at vi hjelper deg med å finne egnede nøkkeltall, vurderer om de skal presenteres på avdelings- eller selskapsnivå, og presenterer tallene på en fornuftig måte.

Vi kan hjelpe deg med:

  • Valg av nøkkeltallsindikatorer (KPI’er)
  • Måling av faktiske tall mot budsjettet
  • Tilpassede rapporter som blir sendt kvartalsvis eller månedlig
  • En grundig vurdering av endringer og avvik fra budsjettet

Les mer om våre tjenester

Kontakt oss

Legg inn navn og e-post/telefonnummer så vil en av våre rådgivere snarlig ta kontakt med deg.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg.