Vår kalkulator skal gjøre det enkelt å beregne hva det vil koste deg for ditt eget utviklingsteam
Stian Andersen, daglig leder i INTUNOR Software

Hva koster det å leie utviklere? Ved hjelp av vår kalkulator kan du selv sette opp det teamet du har behov for og samtidig få kalkulert en pris for hva dette vil koste deg. Når du har satt opp teamet ditt og meldt din interesse vil du bli kontaktet av oss.

I kalkulatoren kan du velge type ressurs du har behov for, antall ressurser og forventet varlighet for oppdraget. Du vil da se et prisestimat for teamsammensetningen du har valgt.

Etter at du har sendt inn din forespørsel vil du kontaktes av en av våre konsulenter, så tar vi en samtale rundt ditt behov. I samtalen vil vi kartlegge spesifikke behov, slik at vi i neste runde kan presentere ulike kandidater for å finne den beste matchen for deg og din bedrift. Har vi ikke passende ressurser tilgjengelig rekrutterer vi disse for deg. For rekruttering av spesifikke ressurser vil det kreve avtaletid på minimum 6 mnd.

Ved å leie en ressurs eller et team vil dere være sikret eksklusivitet til den/disse i hele avtaleperioden. Det vil selvfølgelig også være mulig å forlenge perioden.

Et månedsverk er beregnet til 160 arbeidstimer.


Dette legger vi i de ulike rollekategoriene:

Webutvikler
Webutvikleren sørger for at utviklingsoppgaver utføres iht. bestilling. Her er noen av teknologiene vi kan levere kompetanse innen:
.NET, PHP, Angular JS, Node JS, .Net core, Python, vTiger, Laravel, Codeigniter og andre PHP frameworks, Mean Stach, React Native, i tillegg til mange flere.

Mobilutvikler
Mobilutvikleren sørger for at dine ideer presenteres pent og funksjonelt på mobile flater. Vi koder alt innen Android og iOS.

Teknisk Teamleder
En teknisk teamleder er svært nyttig dersom du selv mangler teknisk spisskompetanse. Den tekniske teamlederen er ansvarlig for oppdragets fremdrift og tekniske kvalitet. Vi tildeler en teknisk teamleder med spisskompetanse på teknologiene som du ønsker å benytte til utviklingen.

Test- og QA-utvikler
QA-utvikleren sørger for at teamet leverer programvare med god kvalitet, gjennom løpende testing. I tillegg er QA-utvikleren ansvarlig for brukerdokumentasjon tilknyttet løsningene som utvikles.

Integrasjonsutvikler
Integrasjonsutvikleren er ekspert på å integrere ulike systemer med hverandre slik at systemene jobber optimalt sammen. Våre integrasjonsutviklere har bred erfaring og kjentskap til en rekke relevante teknologier.