Oppsigelser er personlig og vanskelig. Rådgiverne i INTUNOR HR Consulting sikret en verdig og forsvarlig nedbemanning, som var viktig for oss."
Kontorsjef Kevin Bakken i Kontor Renhold

VÅR HR-SJEF

Kontor Renhold AS har i snart 20 år arbeidet hardt for å være en seriøs aktør i renholdsbransjen og er ikke likegyldig til hvordan renhold utføres. Kontorsjef Kevin Bakken sikrer at selskapet arbeider i tråd med de alle lover og retningslinjer. I tyngre personalsaker trenger Kevin og selskapet ekstra bistand.

– Det er godt å ha egen HR-sjef tilgjengelig i INTUNOR HR Consulting, som sørger for at alt blir gjort etter boken, sier Kevin Bakken.

  • Reduserte driftskostnader
  • Hjelp når du trenger det
  • Faglig ekspertise
  • Rådgivere som kjenner bedriften
  • Personlig oppfølging
  • Riktig pensjon

Vår “guide” til oppsigelser

Oppsigelser er strengt regulert i Arbeidsmiljøloven kapittel 15 . Det er mange hensyn å ta, og fallgruvene er flere. Trår man feil her kan det faktisk medføre at oppsigelsen ikke er gyldig, alternativt at man har et erstatningskrav overfor arbeidstaker hvis reglene ikke blir fulgt.

Arbeidsmiljøloven kapittel 15 gir en opplisting av hvordan oppsigelser skal utføres på en ryddig, verdig og rett måte. En komprimering av denne listen er som følger:

  1. Grunnlaget for en mulig oppsigelse skal være velbegrunnet og saklig, og det skal vurderes om virksomheten har annet passende arbeid å tilby arbeidstaker.

  2. Utvelgelse av hvilke ansatte som kan blir berørt, baseres på gitte utvelgelseskriterier.

  3. Innkalling av ansatte som kan bli berørt til drøftingsmøte. Ved masseoppsigelser, altså oppsigelser av 10 ansatte eller flere, skal tillitsvalgt innkalles til drøftingsmøte først. Husk at drøftingsmøtet skal protokollføres og signeres av alle parter.

  4. Iverksetting av oppsigelse skjer i form av brev til de ansatte som blir berørt. Se her for hva et oppsigelsesbrev skal inneholde og dette skal enten leveres til arbeidstaker personlig, eller sendes via rekommandert brev. Oppsigelser per mail anses som ugyldig.

Vår erfaring er at dersom det finnes et område innenfor personal og HR der mange arbeidsgivere trår feil, så er det ved oppsigelser. Årsaken er nok at oppsigelser er strengt regulert, og at formkravene ikke etterleves, jf AML § 15-4.

Det gjelder å være godt forberedt og å følge spillereglene slik at man sikrer en ryddig og verdig prosess for begge parter.

Trenger du råd eller hjelp? Ta kontakt med oss.

Et team av autoriserte regnskapsførere ved ditt lokale regnskapskontor..
OPP- OG NEDBEMANNING
Profesjonelle opp- og nedbemanningsprosesser. Samt aktiviteter som gjør bedriften attraktiv ovenfor potensielle kandidater.
RIKTIGE AVTALER
Vi sørger for at virksomheten har gode arbeidsavtaler, interne rutiner, og IT-systemer for oppfølging.
REKRUTTERING
Personalutleie og bistand til å finne riktig mannskap innen økonomi, HR og IT.

Kontakt oss

Legg inn navn og e-post/telefonnummer så vil en av våre rådgivere snarlig ta kontakt med deg.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg.