Oppbemanning

Med gode rutiner for onboarding beholder du talentene, skaper gode ansattopplevelser og prestasjonene blir bedre.

Etter en vellykket rekruttering er det vesentlig med gitte rutiner og god forberedelse for å få den ansatte raskt operativ, som igjen leder til et vellykket arbeidsforhold.

Vi i INTUNOR HR Consulting bistår i prosessen med å utarbeide og etablere et godt onboardingprogram bestående av:

  • Pre-boarding
  • Onboarding
  • Opplæringsplaner
  • Prøvetidssamtaler
  • Oppfølgingsplaner- og samtaler
  • Utviklingssamtaler

Kontakt oss

Legg inn navn og e-post/telefonnummer så vil en av våre rådgivere snarlig ta kontakt med deg.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg.