Oppbemanning

oppbemanning
Med gode rutiner for onboarding beholder du talentene, skaper gode ansattopplevelser og prestasjonene blir bedre.

Etter en vellykket rekruttering er det vesentlig med gitte rutiner og god forberedelse for å få den ansatte raskt operativ, som igjen leder til et vellykket arbeidsforhold.

Vi i INTUNOR HR Consulting bistår i prosessen med å utarbeide og etablere et godt onboardingprogram bestående av:

  • Pre-boarding
  • Onboarding
  • Opplæringsplaner
  • Prøvetidssamtaler
  • Oppfølgingsplaner- og samtaler
  • Utviklingssamtaler

Kontakt oss

Legg inn navn og e-post/telefonnummer så vil en av våre rådgivere snarlig ta kontakt med deg.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg.