INTUNOR Group

​Tjenesteområder

Vår aktivitet er direkte tilknyttet områdene IT Consulting, Utvikling - og Software, Økonomi & Lønn, Finans, HR-
Rekruttering og Bemanning av økonomi og IT-funksjoner.

Utviklingsenter i India

INTUNOR har 80 ansatte i India som gir selskapet unik kompetanse og muligheter for utviklingsløp knyttet til egne og andres programvare. Miljøet er spesialister på programmering, drift, utvikling og integrasjonsløsninger (API).

Software

INTUNOR er partner og jobber med de aller største ERP systemer i Norge og utlandet. INTUNOR har også utviklet en egen ERP plattform som retter seg mot SMB markedet i Norge og resten av verden. Centiga har kunder i 13 ulike land.

Målsetning

INTUNOR har som målsetning og arbeider aktivt for å være våre kunders favorittpartner i deres digitale hverdag. Vi leverer helintegrerte løsninger- og tjenester innen økonomi, lønn, forsikring og personal, ved bruk av sømløs teknologi og bransjens mest kundeorienterte medarbeidere. Vårt mål er at våre kunder gjennom oss skal ha tilgang til integrerte forretingsstøttetjenester som gjør dem rustet til å ta gode beslutninger som fører virksomheten i riktig retning. Moderne teknologi gjør at våre økonomikonsulenter og rådgivere kan bruke mer av sin tid på å hjelpe våre kunder til å nå sine mål. Målsetningen er at våre kunder skal benytte mer av sin tid på utvikling av sin egen kjernevirksomhet.

Om INTUNOR Group

INTUNOR er et norskeid investeringsselskap spesialisert på utvikling og optimalisering av små, mellomstore og store selskaper innenfor BPO-sektoren (Business Process Outsourcing). INTUNOR har gjennom sine oppkjøp den seneste tiden vokst til å bli en ledende aktør innenfor leveranse av tjenester og produkter tilknyttet forretningsstøtte, og er representert med nærmere 300 ansatte og virksomhet i 11 land.

Oppdatert selskapsinformasjon (BRREG)

INTUNOR AS

INTUNOR EMPLOYEE MANAGEMENT AS

INTUNOR FINANCE AS

INTUNOR PEOPLE AS

INTUNOR SERVICES AS

INTUNOR SMB AS

INTUNOR SOFTWARE AS

INTUNOR SOLUTIONS AS

INTUNOR SERVICES 2 / SAND ØKONOMI AS

WHIZ SOFTWARE SOLUTIONS LTD