Om ECIT
ECIT tilbyr høy kompetanse, tjenester og produkter innen økonomi, IT og forretningsløsninger. Selskapet har over 2300 ansatte fordelt på 10 land og 100 kontorer. Ved å kombinere økonomi og IT blir det enklere for kundene å drive en fremtidsrettet drift for sine virksomheter.

Intunor ble en del av ECIT i oktober 2022. ECIT kjøpte 50,1 prosent av aksjene i Intunor Services, med en opsjonsavtale om å kjøpe de resterende 49,9 prosentene.

ECIT tilbyr høy kompetanse, tjenester og produkter innen økonomi, IT og forretningsløsninger. Selskapet har over 2300 ansatte fordelt på 10 land og 100 kontorer. Ved å kombinere økonomi og IT blir det enklere for kundene å drive en fremtidsrettet drift for sine virksomheter.

ECIT ønsker å alltid gi kundene de beste rådene og sparringene. Dette gjør de ved å fokusere på lokal tilstedeværelse, og ved å ha kunnskap om kundenes lokale markeder.