Verdsettelse og selskapsstrukturering

INTUNOR Advisory hjelper bedrifter med verdsettelse og strukturering av selskaper

Publisert 10.09.2021

Eirik Eide Haugen tar over som leder i Intunor Advisory. Avdelingen vil nå legge et ekstra fokus på verdsettelse og restrukturering. Målet er å hjelpe flere næringsdrivende å tilrettelegge for salg og å etablere mer skattegunstige selskapsstrukturer.

Noen ganger oppstår det et behov for å få en verdsettelse av bedriften eller å gjennomføre endringer i selskapsstrukturen. Da er Eirik Eide Haugen i Intunor Oslo riktig mann å henvende seg til.

Sammen med en gruppe rådgivere innenfor skatt og regnskap på Skøyen i Oslo, tar han nå over en avdeling som skal hjelpe bedrifter med verdsettelse og selskapsstrukturering.

Book en uforpliktende samtale med Eirik her

Hjelper bedrifter å finne sin verdi

Eide Haugen har i flere år hjulpet bedrifter med likviditetsstyring og rådgivning. Med seg på laget har han økonomer med erfaring fra Intunor Advisory og Skatteetaten.

– Hva er verdsettelse?

– Verdsettelse innebærer å hjelpe næringsdrivende å beregne hva bedriften deres er verdt. For å regne ut dette benytter vi oss av flere metoder. Blant disse diskontering av fremtidig verdi, analyse av balanseverdiene og undersøkelser av prising av lignende salg i samme bransje.

– Dette er beregninger bedrifter trenger når de skal selge virksomheten sin eller søke om ytterligere finansiering fra banken. Andre trenger det i forbindelse med et arveoppgjør eller strategiske beslutninger.

Be om en verdsettelse

Selskapsstrukturering

Lederen for avdelingen er allerede i gang med å hjelpe selskaper og konsern med restrukturering.

Fritaksmetoden gjør at selskapsaksjonærer kan selge aksjer uten gevinstbeskatning og ta utbytte uten å betale utbytteskatt, men dette fordrer da at selskapsstrukturen er satt opp slik at man kan benytte seg av dette.

– Vi ser ofte at bedrifter som ønsker å ekspandere eller investere videre har problemer med dette da driftsselskapet er eid av personlige aksjonærer. Ved å endre på selskapsstrukturen kan genererte overskudd investeres videre uten å bli skattlagt først.

– Dette mulighetsrommet ønsker stadig flere norske bedriftseiere å benytte seg av. Jeg oppfordrer bedrifter som ønsker hjelp med dette å ta kontakt så tidlig som mulig, slik at vi får satt ressurser på saken.

Ønsker du hjelp med selskapsstrukturering? Snakk med Eirik