Gode rutiner for anonym varsling er lovpålagt. Vi forklarer deg hvordan du håndterer varslingssaker.

Dårlige varslingsrutiner er risikosport

Publisert 30.10.2019

Som daglig leder i en bedrift uten interne varslingsrutiner risikerer man store bøter og fengselsstraff. – Det er skremmende få klar over, sier leder for HR-tjenester Terje Haugen i INTUNOR HR Consulting.

Nye regler for varsling

Varsling får stadig større oppmerksomhet i det offentlige ordskiftet. Flere og flere varslere står frem i mediene, og mange bedrifter har fått passet sitt påskrevet for svake varslingsrutiner.

For to år siden fikk temaet et eget kapittel i arbeidsmiljøloven og fra 1. januar skjerpes kravene. Arbeidsgiver får blant annet aktivitetsplikt ved mottak av varsel.

– Skremmende få arbeidsgivere er klar over arbeidsmiljølovens krav til varslingsrutiner. Noen bedrifter har klare prosedyrer, men mange mangler skriftlige kommuniserte rutiner, sier leder for HR-tjenester Terje Haugen i INTUNOR.

Haugen forklarer at mangel på rutiner ofte medfører at sakene blir behandlet feil, hvilket resulterer i at ulovligheter og andre kritikkverdige forhold ikke blir adressert. I ytterste konsekvens kan man også bli pålagt bøter og fengselsstraff.

Rutiner for intern varsling

Haugen anbefaler alle bedrifter å sette opp en tredelt rutine for varslingssaker.

– I den første delen bør arbeidstakerne bli oppfordret til å varsle om kritikkverdige forhold. Etter det bør man forklare hvordan eventuelle varslere kan melde i fra. Til slutt bør det bli gitt en beskrivelse av hvordan varselet blir behandlet.

Velg en partner med gode maler

For at hele prosessen skal foregå så ryddig som mulig, kan det være smart å bruke en ekstern ekspert, mener han.

– Stadig flere bedrifter ber meg om å fungere som bedriftens kontaktperson for mottak av varslingssaker. Det er nok fordi jeg kan holde varslerne anonyme og sørge for en ryddig prosess. For små selskap med få ansatte er det også rimeligere å bruke meg enn å dedikere interne ressurser til denne typen oppgaver.

Ønsker du hjelp med å etablere varslingsrutiner? Ta kontakt med INTUNOR HR Consulting ved Terje Haugen på terje.haugen@intunor.com / 92 80 94 64.