Unngå ulovlige arbeidsavtaler.

Unngå ulovlig praksis: Endre arbeidsavtalene i dag

Publisert 26.02.2020

Hovedregelen i norsk næringsliv er fast ansettelse. Likevel jobber 200.000 nordmenn på midlertidige kontrakter hvor mellom 23 og 35 prosent er ulovlige. Det kan koste bedriftene dyrt.

Mange bedrifter har ulovlige avtaler

Ferske tall fra FAFO viser at mellom 40.000 og 65.000 arbeidstakere jobber på ulovlige midlertidige kontrakter. Som regel mangler kontrakten en klar begrunnelse i lovverket – deriblant arbeid av en midlertidig karakter, vikariat, og arbeidsmarkedstiltak i regi av myndighetene.

Videre viser studien at hele 42 prosent av de 900 virksomhetene som ble undersøkt hadde arbeidskontrakter i strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser for midlertidighet.

– Med tanke på det private næringslivet, og kanskje spesielt tjenesteytende næringer som hotell- og restaurantbransjen, tror jeg at mange opererer i «gråsonen» med overlegg. Deres oppfatning er nok at midlertidige kontrakter gir en fleksibilitet man kan tjene på, sier Terje Haugen i INTUNOR HR Consulting.

– Men, da tar de en råsjanse. Virksomhetsundersøkelsen 2019 viste nemlig at 78 prosent av relevante rettsaker endte med at arbeidstakeren fikk fast ansettelse. I tillegg måtte arbeidsgiverne dekke saksomkostningene, fortsetter han.

Dersom én ansatt med ulovlig kontrakt får saken sin vurdert av en advokat, er det naturlig at også resten av staben krever fast stilling, bedyrer HR-eksperten.

– Mitt råd er derfor at bedrifter med midlertidig ansatte revurderer arbeidsavtalene sine i dag, sier han.

Slik endrer du arbeidskontrakene

Haugen forteller at de fleste lovstridige kontraktene er løpende avtaler hvor man i realiteten har en fast stilling gjemt bak en midlertidig kontrakt. Disse arbeidsavtalene utløser et krav om fast ansettelse.

– Foreligger det ikke klare kriterier for bruk av midlertidige ansettelser, er det beste å ansette personer som tillkallingsvikarer. Man inngår en overordnet avtale (rammevilkår) og en midlertidig ansettelsesavtale som inngås ved hvert oppdrag.

– Det høres kanskje innviklet ut, men vi har gjort det veldig enkelt for flere kunder.

Ønsker du hjelp med å utarbeide gode arbeidsavtaler og ansettelsesrutiner? Ta kontakt med Terje Haugen i INTUNOR HR Consulting på terje.haugen@intunor.com eller ring 92 80 94 64.