Slik fungerer de nye reglene for koronarelatert sykefravær og egenmelding

Publisert 16.04.2020

Det er vanskelig å navigere i mengden av informasjon om sykelønn og egenmelding. INTUNORs HR-rådgivere har samlet de viktigste endringene.

Stortinget har bestemt at arbeidsgiver kun skal betale sykelønn eller utvidet egenmelding for de tre første dagene med koronarelatert sykefravær. De nye reglene fikk virkning 16. mars. Arbeidsgiver utbetaler fortsatt sykepenger de første 16 kalenderdagene av fraværet, men søker i ettertid om refusjon fra dag 4 fra nav.

Det er også vedtatt at antall omsorgsdager per år økes fra 10 til 20 dager, der arbeidsgiver kan søke om refusjon fra dag 4.

Søknad om refusjon fra NAV kan gjøres her: https://bit.ly/2RBR6uc.

I tillegg blir arbeidsgivere som permitterer ansatte og som har økonomi til det, oppfordret til å forskuttere lønnen til de som blir permittert fra dag 3 til dag 20 i permitteringsperioden. Dette vil sikre at de permitterte får de pengene de har krav på i en periode hvor NAV har lengre saksbehandlingstid enn vanlig. Forskutterte beløp vil bli refundert fra NAV på et senere tidspunkt.

Videre er refusjonskravet forlenget fra 3 til 9 måneder etter den måneden lønnen ble utbetalt. Dette gjelder sykepenger, pleiepenger og omsorgspenger. Foreldrepenger går ikke inn under dette. Det er imidlertid viktig å merke seg at ved nye permitteringer, med virkning fra og med 20. april, skal det ikke foretas forskuttering av lønn.

Ønsker du hjelp med å søke noen av de ovennevnte refusjoner eller med å beregne lønnsgrunnlaget? Ta kontakt med Terje Haugen i INTUNOR HR Consulting på terje.haugen@intunor.com eller ring 92 80 94 64.