Leverandørene gir ofte etter for forespørsler om høyere kredittider dersom sluttkunden er en offentlig aktør, forteller finansrådgiver Anders Wevling Lunde i INTUNOR Finance.

Offentlige kunder: Tiltakene som styrker likviditeten

Publisert 13.11.2019

Offentlig sektor krever ofte lange kredittider som tærer på leverandørenes likviditet. Det medfører at noen bedrifter ikke blir med på anbudsrundene. – Ikke nødvendig, sier finansrådgiver Richard Hellerud i INTUNOR Finance.

Hvordan bedre likviditeten?

Finansrådgiver Richard Hellerud i INTUNOR Finance har spesialisert seg på å styrke likviditeten i norske bedrifter. Han forteller at bedrifter med kunder i offentlig sektor ofte sliter med betalingsevnen.

– Hovedregelen i likviditetsstyring er at kredittiden til kundene skal være lavere enn kredittiden til leverandørene. Men når man kjøpere varer av private aktører, med lave kredittider, og leverer til offentlige aktører, som krever høye kredittider, havner man fort i en skvis, bedyrer finansrådgiveren.

Hellerud forteller at myndighetenes krav til kredittid på 30 dager medfører at enkelte bedrifter velger å avstå fra å bli med på anbudsrunder. Men, med gode leverandørforhold skal ikke det være nødvendig, mener han.

– I tilfeller hvor kredittiden til kundene er unormalt høye, bør man spille med åpne kort mot leverandørene. Ved å fortelle dem at myndighetene krever lange kredittider, som gjør at du trenger det samme, finner man ofte en løsning, sier Hellerud.

–Til syvende og sist er leverandørene like interesser i omsetning som deg, legger han til.

Ønsker du å sjekke om bedriften har nok penger? Prøv INTUNORs likviditetsbudsjett for små og mellomstore bedrifter.

Dette må du huske: Fakturer hyppigere!

Finansrådgiveren oppfordrer også bedrifter til å skjerpe rutinene for fakturautsendelse.

– I mange næringer er det ofte slik at man fakturerer i månedlige intervaller. Sånn bør det ikke være når man handler med kunder som krever lange kredittider. De bør man fakturere med en gang tjenesten er levert, eller i kortere intervaller som hver 14 dag.

Hellerud forteller også at det er mye å hente på å bedre oppfølging av ubetalte fakturaer.

– Enten kan bedriften stå for fakturaoppfølgingen selv, eller så kan prosessen bli satt ut til en ekstern aktør. Min erfaring er at den gjennomsnittlige kredittiden til kunder går ned med flere dager dersom man setter ut prosessen. Det tilsvarer ofte en økning på mange tusen kroner i bankinnskudd.

– Med en gang en ubetalt faktura forfaller sender vi en purring. Dersom denne ikke blir betalt ringer vi den aktuelle kunden før vi i ytterste konsekvens starter en inkassoprosess.

Finansrådgiveren forteller også at flere av kundene som leverer til offentlig sektor velger å selge store fakturaer til INTUNOR Finance slik at pengene kommer på konto med en gang. Ettersom offentlige kunder pleier å ha høy bankscore er ofte kostnadene knyttet til dette relativt lave.

Ønsker du hjelp med å styrke likviditeten i din virksomhet? Ta kontakt med Marius Kristiansen på 406 06 670 eller marius.kristiansen@intunor.com.