Et styre med handleplikt i krisetider.

Styrets handleplikt og ansvar i krisetider

Publisert 20.03.2020

Selv om Stortinget har vedtatt en rekke tiltak for å minimere konsekvensene av koronaviruset, er det ikke foreslått noen endringer i styrenes forvaltning- og tilsynsrolle. Handleplikten gjelder fortsatt. Det betyr at styremedlemmene er ansvarlige for å få oversikt over likviditeten og iverksette tiltak.

Aksjeloven pålegger styret å ha løpende oversikt over forvaltningen av bedriften. Den sier også at styret har handleplikt.

Koronakrisen er langt på vei ekstraordinær og utløser handleplikten for en rekke norske styrer. Dersom egenkapitalen ligger an til å bli uforsvarlig skal det innkalles til generalforsamling.

Link til mer informasjon om hvordan gjennomføre en generalforsamling

Det betyr at alle styrer i bedrifter rammet av koronaviruset bør få på plass en likviditetsprognose for å kartlegge om tiltak må iverksettes. Hvis tiltakene ikke fungerer har styret plikt til å begjære oppbud.

Klikk her for å laste ned INTUNORs mal for likviditetsbudsjett.

Styremedlemmene holdes ansvarlig

Det er viktig å merke seg at brudd på handleplikten kan medføre at styremedlemmene blir holdt ansvarlig (jf. Aksjeloven §17-1 og Selskapsloven). De som blir påført et økonomisk tap (typisk leverandører) vil blant annet kunne kreve erstatning.

Derfor er det viktig å dokumentere styrets vurderinger i form av gode protokoller og referater. Det bør også sendes løpende redegjørelser til eierne.

Videre er mange styrer pliktig til å avgi en årsberetning i forbindelse med innlevering av årsregnskapet for 2019. Her anbefaler vi at de forventede konsekvensene av koronakrisen blir omtalt. Det kan også være grunnlag for note og/eller nedskriving.

Trenger ditt styre hjelp med å etablere strakstiltak? Kontakt business controller Tom Nielsen i INTUNOR Advisory på 915 10 851 eller tom.nielsen@intunor.com.