Stromtiltak naeringsdrivende

Dette er strømtiltakene for næringsdrivende

Publisert 21.09.2022

Regjeringen har satt av tre milliarder til strømtiltak til bedrifter, og utbetalingen vil starte i november. Her går vi gjennom de viktigste tiltakene og ser på hvilke krav som må oppfylles for at din bedrift skal få støtte.


Målet er at strømtiltaket skal hjelpe rundt 20.000 bedrifter som har spesielt høye strømpriser. Men selskapene som får støtte får ikke lov å ta utbytte til neste år.

Med den nye ordningen kan bedrifter søke om tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i ENØK-tiltak. Dette er en rammestyrt ordning som administreres av Enova.

Intunor sin Advisory-avdeling hjelper deg med å søke om strømstøtte. Ta kontakt med oss her.

Her er de viktigste tiltakene:

Hensikten med den nye ordningen er å hjelpe de som sliter med å betale regningen, i tillegg til å få flere bedrifter til å spare strøm ved å investere i energisparingstiltak. Her er de ulike tiltakene:

  • Bedrifter som har strømutgifter på mer enn tre prosent av omsetningen kan få dekket inntil 25 prosent av strømprisen, dersom prisen på strøm er på over 70 øre/kWh for månedene oktober til desember 2022. Denne støtten kalles direktestøtte.
  • Selskaper som investerer i energisparingstiltak kan få dekket inntil 45 prosent av utgiften når strømprisen er over 70 øre/kWh. Regjeringen vil også gi enøk-støtte på inntil 50 prosent av investeringskostnaden.
  • For bedrifter som har en akutt likviditetsmangel på grunn av høye strømutgifter, garanterer staten for 90 prosent av beløpet i nye banklån. Denne lånegarantiordningen vil åpne i november og vare til våren 2023.
  • I tillegg vil regjeringen også endre skattereglene for å forbedre tilgangen på fastprisavtaler.
  • De kraftkrevende industriene og petroleumsindustrien, altså virksomheter som har et strømforbruk på over 100 GWh/år, vil ikke bli dekket av ordningen.
  • Selskaper kan ikke få strømstøtte på 3,5 millioner kroner hver.

Søknadsbasert ordning

Selskaper der strømintensiteten utgjør tre prosent eller mer kan søke om tilskudd til å betale strømregningen eller til å investere i energitiltak. Dette gjeldet altså for bedrifter som der strømkostnadene utgjorde minst tre prosent av omsetningen i første halvår i 2022.

Intunor sin Advisory-avdeling hjelper deg gjerne med å utarbeide søknad til strømstøtteordningen. Bedrifter som gjennomfører energisparingstiltak vil også få mer tilskudd enn bedrifter som ikke investerer i slike tiltak. Våre dyktige rådgivere hjelper deg med å se hvilke tiltak din bedrift kan gjennomføre og utarbeider dette sammen med deg. Book en uforpliktende samtale med en av våre rådgivere her.

Så mye kan du få i støtte

Hvor mye din bedrift kan få utbetalt via støtteordningen beregnes ut fra to ulike trinn.

Foretak som kun gjennomfører en energikartlegging kan få dekket inntil 25 prosent av differansen når prisen er høyere enn 70 øre/kWh. For bedrifter som i tillegg til energikartlegging også gjennomfører energitiltak kan få støtte for inntil 45 prosent av differansen når strømprisen er høyere enn 70 øre/kWh.

Garanti for strømlån

Et annet tilbud regjeringen kommer med er å garantere for 90 prosent av strømlån. For å kunne få dette må bedriften ha hatt tre prosent eller mer i strømintensitet i første halvår av 2022, slik som ved de andre tiltakene.

Et foretak kan ikke låne mer enn 50 millioner kroner gjennom denne ordningen. Låneordningen vil åpne i november og varer til utpå våren neste år.

Book en uforpliktende samtale med en av våre dyktige rådgivere for å få mer informasjon om hvilke strømstøttetilbud din bedrift kan søke om.