Disse bedriftene kvalifiserer for statsgarantert likviditetslån

Publisert 03.04.2020

Dersom du driver en virksomhet som til normalt tjener penger, men som i dag sliter med likviditeten som følge av Covid-19, er du trolig kvalifisert for et likviditetslån i banken med lånegaranti fra myndighetene.

I mars lanserte myndighetene en krisepakke til norske bedrifter i form av en statlig lånegaranti til SMB-markedet på inntil 50 milliarder kroner. Lånet får virksomhetene av banken, men staten garanterer for 90 prosent av beløpet.

Banken kan innvilge lån på inntil 50 millioner kroner, men maksimal to ganger lønnskostnadene for 2019 eller ¼ av balansen. Det kan også innvilges 12 måneder med avdragsfrihet.

Det er kun levedyktige bedrifter som er kvalifisert til å få lånet. For å dokumentere at selskapet kan gjøre opp for seg er det forventet at bedriften stiller med et budsjett (helst både før og etter Covid-19), samt en likviditetsprognose som viser at virksomheten til enhver tid har penger på konto til å fortsette driften. Både budsjettet og prognosen kan utarbeides med enkle Excel-maler.

Kontakt Toril S. Falch ved INTUNORs avdeling for økonomistyring dersom du trenger en gratis mal eller annen bistand på Toril.Sund.Falch@Intunor.com eller ring + 47 913 68 643.