Slik søker du statsgarantert likviditetslån

Publisert 29.09.2020

Dersom din virksomhet tjener penger under normale markedsforhold, men sliter med likviditeten som følge av Covid-19, kvalifiserer den mulig for et statsgarantert likviditetslån med lav rente. Vi hjelper deg med å finne en finansinstitusjon og bistår deg gjennom hele søknadsprosessen.

Ekstra likviditet når kompensasjonsordningen tar slutt

Siden mars har vi hjulpet et stort antall bedrifter med å søke om lån og kompensasjon. Nå som kompensasjonsordningen avsluttes forventer vi at flere virksomheter trenger bistand med å søke om statsgarantert lån med lav rente. Vi bistår gjerne din bedrift gjennom hele prosessen: Ferdigstillelse av regnskap, budsjett, likviditetsprognose, og utarbeidelse av lånesøknad.

Ønsker du å lage ditt eget likviditetsbudsjett? Klikk her for å laste ned gratis likviditetsbudsjettmal.

Kriterier for likviditetslån

Lånet fungerer som et vanlig lån. Forskjellen er at myndighetene garanterer for 90 prosent av lånebeløpet, som medfører at banken kan gi deg en lav rente.

Betingelsene for lånet er at det ikke kan være større en to ganger virksomhetens lønnskostnader i fjor eller 1/4 av virksomhetens salgsinntekter. De første månedene er lånet avdragsfritt. Maks nedbetalingstid er 3 år.

Trenger du bistand med å søke om lån? Ta kontakt med Tom Nielsen på 915 10 851 eller tom.nielsen@intunor.com.