To mennesker som diskuterer inkassotjenester.

Inkassoprosessen: Slik er saksgangen i en inkassosak

Publisert 28.08.2020

Når fakturaer ikke blir betalt etter forfall kan de gå til inkasso. Enkelt forklart er inkasso oppfølging av kunder som ikke gjør opp for seg i tide. Det er en omfattende prosess bestående av flere aktiviteter, og mulig offentlige instanser.


Dette er inkassoprosessen

Inkassoprosessen kan være lang. I noen tilfeller er det tilstrekkelig å ringe kunden eller sende et brev, mens i andre saker må namsmannen og rettsvesenet involveres. Prosessen kan foretas av selgeren selv eller et inkassobyrå.


Hvordan fungerer inkasso?

Det er mange regler for inkassoprosessen i Norge. Slik er saksgangen:

  • Først sender man en betalingspåminnelse til kunden pr SMS eller telefon. Det er ikke lovpålagt, men bra for din likviditet og en hyggelig gest mot kunden.
  • Dersom fakturaen ikke betales sender man ut et inkassovarsel, med et purregebyr på en tiendedel av inkassosatsen, 14 dager etter at fakturaen er forfalt.
  • I tilfeller kunden ikke betaler innen 14 dager etter at inkassovarselet er sendt ut kan selger starte en inkassosak. Da kan man sende en betalingsoppfordring med ytterligere 14 dagers betalingsfrist. Her kan det også kreves et purregebyr (tre tiendedeler av inkassosatsen) og forsinkelsesrenter. Dersom betalingsoppfordringen ikke betales etter 42 dager vil det påløpe et tung salær. Kunden må da betale eller komme med innsigelser til hvorfor fakturaen ikke betales. Vi anbefaler at man også ringer kunden for å finne en løsning.
  • Hvis de foregående stegene ikke fører frem, er siste steg i prosessen å inndrive fordringen med bistand fra namsmannen. Da kan man, for eksempel, sende en begjæring om direkte utlegg for tvangsfullbyrdelse. Skjemaet finner du her.


Hvordan sender man inkasso?

For tre år siden bestemte myndighetene at det ikke lenger skulle være et krav at inkassovarsel ble sendt pr. post. Derfor kan inkassovarselet både sendes elektronisk via epost og gjennom ordinær post. Brevet må likevel merkes tydelig som «Inkassovarsel» og få klart frem at saken sendes til inkasso eller overføres til et inkassoselskap dersom beløpet ikke betales innen 14 dager.

Ønsker du å lære mer om INTUNORs inkassotjenester? Klikk her.


Hvilket inkassobyrå skal jeg velge?

Det er noen momenter du bør tenke på ved valg av inkassobyrå:

  • Velg et byrå som kontakter kunden før inkassovarsel sendes ut. Gode inkassoselskap ringer selv uten bruk av eksterne call centere. Be gjerne om å få snakke med en saksbehandler for å danne deg et inntrykk av virksomheten.
  • Velg en partner med gode systemer. De beste inkassobyråene har systemer som samehandler med banken din og økonomisystemet for rask oppfølging av trege betalere. Det bidrar til at ting blir gjort raskt og riktig.
  • Velg en fleksibel aktør. Dersom du ønsker en skreddersydd saksgang for inkassosaker, kan du få det fra de beste inkassobyråene.
  • Velg en partner med godt omdømme. Be gjerne om referanser.
  • Unngå bindingsavtaler. Så lenge inkassobyrået ikke har tatt på seg store kostnader ved å ta deg inn som kunde er det ingen grunn til lang bindingstid.


Trenger du bistand med inkasso? Ta kontakt med Marius Kristiansen på 406 06 670 eller marius.kristiansen@intunor.com.


Ebok Rimelig Regnskap