Skatteverdien av resultatet vil bli utbetalt ved skatteoppgjøret i 2021

Tapte du penger i fjor? Skatteverdien av resultatet vil bli utbetalt ved skatteoppgjøret

Publisert 19.03.2021

Skatteverdien av underskudd i 2020 vil automatisk bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021. Vilkåret for fradragsrett vil knytte seg til overskudd fra de to foregående inntektsårene.

For aksjeselskaper mv., er det for inntektsåret 2020 innført en midlertidig ordning med skattefradrag for årets udekkede underskudd. Selskaper med underskudd vil få utbetalt skatteverdien (22 % av underskuddet) ved skatteoppgjøret høsten 2021. Det gis ikke fradrag i skatt for underskudd som overstiger samlet positiv alminnelig inntekt for 2019 og 2018.

  • Med positiv alminnelig inntekt de to foregående årene menes positiv inntekt etter alle fradrag, tillegg og årsoppgjørsdisposisjoner bl.a. konsernbidrag, anvendelse av fremførbart underskudd fra tidligere år og eventuell justering av inntekt etter rentebegrensningsregelen.
  • Om selskapet faktisk betalte skatt for 2018 og 2019 er ikke relevant. Skattefunn-fradrag, kreditfradrag mv. vil redusere foretakets faktiske skatteregning, men påvirker ikke den alminnelige inntekten og har derfor ikke relevans for retten til tilbakeføring.

Les mer om tilbakeføring av underskudd på Skatteetatens nettsider