SkatteFUNN: Skattefradrag for innovative og nytenkende bedrifter

Publisert 30.07.2020

Inntil 19 prosent av dine forsknings- og/eller utviklingskostnader kan dekkes av myndighetene gjennom skattefradragsordningen SkatteFUNN. Garantifristen er 1. september.

SkatteFUNN er en skattefradragsordning som bidrar til finansiering når du skal utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess. Skattefradraget innrømmes for 19 prosent av forsknings- og/eller utviklingskostnadene i prosjektet.

Alle selskaper kan søke om fradraget, uavhengig av bransje, selskapsform og lønnsomheten. Søknaden må kun begrenses til et prosjekt som er målrettet og avgrenset.

Gjelder også inneværende år

Innrømmelse av SkatteFUNN-prosjekter gjelder for hele kalenderår. Man kan kreve skattefradrag for påløpte prosjektkostnader i inneværende kalenderår.

Virksomheten plikter å ha et prosjektregnskap. Personal- og indirekte kostnader må også dokumenteres med timelister som viser hvilke delmål som er bearbeidet.

Frist: 1. september

Søknadsportalen er alltid åpen, men kun bedrifter som søker før 1. september er garantert å få søknaden behandlet.

Det stilles høye krav til søknadskvalitet. Myndighetene forventer at forarbeidet til prosjektet er godt gjennomarbeidet og at gode rutiner for dokumentasjon er på plass.

INTUNOR Advisory kan naturligvis bistå med søknadsprosessen og prosjektoppfølging. Ta gjerne kontakt med Tom Nielsen eller Eirik Haugen på tom.nielsen@intunor.com / Eirik.Eide.Haugen@Intunor.com.