Slett arbeid i forbindelse med rekruttering og utlysning av jobbstillinger medfører ofte at man går glipp av gode kandidater, forteller Markus Kleven Skustad i INTUNOR People.

10 beste intervjuspørsmål i rekruttering

Publisert 12.12.2019

Markus Kleven Skustad i INTUNOR People følger og gjennomfører en rekke rekrutteringsprosesser ukentlig. Han mener norske bedrifter har mye å gå på når det kommer til å utforme gode stillingsannonser.

Rekrutteringsprosessen

Gode forberedelser er ofte beskrevet som nøkkelen til gode rekrutteringsprosesser. Det gjelder ikke kun for kandidatene som søker, men også de som planlegger prosessen og gjennomfører intervjuene.

Her har mange bedrifter mye å lære, mener Markus Kleven Skustad i INTUNOR People.

– Jeg opplever stadig vekk at rekrutterere i mellomstore bedrifter utlyser stillinger før de egentlig vet hva som trengs. Det resulterer ofte i dårlige jobbeskrivelser, hvilket medfører at man får feil søkere på jobben og «roter bort» gode kandidater, sier han.

– Årsakene til at bedriftene stresser med å legge ut stillingene kan være mange. Ofte skyldes det nok at man trenger medarbeideren så fort som mulig. Men, det hjelper jo ikke når man søker etter feil person i utgangspunktet.

Kleven Skustad anbefaler derfor alle bedrifter å vurdere hvorvidt de er gode nok på kompetansekartlegging og «matching» av personligheter.

– Det kan gjøres ved at man spør medarbeiderne i bedriften om hvordan de ser for seg at den perfekte kollegaen for en person i den aktuelle stillingen ser ut.

– Eventuelt kan man ta det ett steg videre med personlighetstester. Ettersom systemer for personlighetstester ofte er dyre, kan det være en fordel å snakke med en rekrutteringsrådgiver først. Her finnes det nemlig rimeligere alternativer, legger han til.

Ønsker du hjelp med rekruttering i Oslo? Link til mer informasjon om vårt rekrutteringsbyrå i Oslo

Spørsmålene du bør stille

Uavhengig av hvilken bransje og posisjon man søker kandidater til, finnes det et utvalg generiske, men effektive, spørsmål som man kan stille etter at jobbutlysningen er sendt ut og man begynner å innkalle til intervju, forteller Kleven Skustad.

– Jeg liker blant annet å teste kandidatenes motivasjon ved å spørre: «hvilken kvalitet gjør deg til den best egnede for denne stillingen?».

– Ved å stille dette spørsmålet får jeg innsikt i hvorvidt kandidaten har forstått hva jobben innebærer, om den har gjort nødvendig research i forkant av intervjuet, og om den har nødvendig kompetanse til å møte de utfordringene som inngår i stillingen.

Svarene bør naturligvis kontrolleres med referansene.

– Be alltid om minimum to referanser, råder rekrutteringseksperten.

De 10 beste intervjuspørsmålene

1. Hvilken kvalitet gjør deg til den best egnede kandidaten for denne stillingen?

2. Hvilken jobbrelatert prestasjon er du mest stolt av?

3. Kan du fortelle med om en gang du overvant en stor utfordring?

4. Hvordan «jobber» du på jobb?

5. Hvor ser du deg selv om fem år?

6. Hva er det første du ville tatt tak i dersom du fikk jobben?

7. Hvorfor ønsker du å forlate arbeidsgiveren du har i dag?

8. Dersom du må bli bedre i én ting, hva bør det være? Og, hvordan hadde du gått frem for å få det til?

9. Hvorfor vil du jobbe hos oss?

10. Hva liker du å gjøre på fritiden?

Ønsker du hjelp med å rekruttere dyktige medarbeidere? Ta kontakt med INTUNOR Peoplemarkus.skustad@intunor.com.