Regnskapsfører for enkeltpersonforetak som smiler.

Regnskapsfører enkeltpersonforetak pris

Publisert 04.01.2021

Alle norske bedrifter med over 50.000 kroner i omsetning, er pliktig å føre et regnskap, samt sende inn Næringsoppgave 1 med skattemeldingen (selvangivelse). Hvorvidt du gjør jobben selv eller setter den ut til en spesialist er opp til deg. Det koster fra 850 kroner i måneden.

Regnskapsfører liten bedrift

Dersom du har over 50.000 kroner i omsetning, er du pliktig å registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret. Med dette følger det en rekke krav. Blant annet må du utarbeide regnskap og terminvise MVA-oppgaver. For å redusere sjansen for feil og tiden brukt på administrasjon er det hensiktsmessig å engasjere en regnskapsfører.

Regnskapsførere for enkeltpersonforetak bistår i hovedsak med seks type oppgaver: Bokføring av bilag, innlevering av MVA-meldinger, avstemming, lønnskjøring, og utarbeidelse av regnskap. I tillegg fungerer de som en sparringspartner i økonomiske spørsmål og hjelper deg i gang med et faktura- og regnskapsprogram tilpasser virksomheten.

Timepris vs. fastpris

Hos de fleste regnskapsførere kan du velge mellom fastpris og timespris. Fastpris gir trygghet og forutsigbarhet: Du vet hvilken hjelp du får, til en fast månedspris. Eventuelle ekstratjenester som bestilles blir tilleggsfakturert. Fastpris hos INTUNOR koster fra 850 kroner i måneden, inkludert hjelp med skattemelding og næringsoppgave. Vi gir deg også et gratis, nettbasert faktura- og regnskapsprogram, hvilket er unikt i vår bransje.

Dersom du er økonomisk anlagt og ønsker å gjøre brorparten av regnskapsarbeidet selv kan det være smart å knytte seg til en regnskapsfører som hjelper deg på timesbasis. Da betaler du kun for tjenestene du ber om.

Er du nysgjerrig på hva fastpris regnskap koster for din bedrift? Prøv vår priskalkulator.

Dette bør du tenke på

Når uforutsette hendelser oppstår er det også viktig å være tilknyttet et regnskapskontor med bred kompetanse.

Under koronakrisen, for eksempel, krevde myndighetene at kompensasjonssøknader ble signert autorisert regnskapsfører. Videre hjalp dyktige regnskapsførere kundene med likviditetsfremmende tiltak som utarbeidelse av prognoser til lånesøknader og etablering av gode rutiner for betalingsoppfølging.

Les mer om våre regnskapstjenester her.

Krav til regnskap enkeltmannsforetak

Som regnskapsfører hjelper vi deg med det som er nødvendig for å tilfredsstille gjeldene lover og regler. De fleste enkeltpersonforetak trenger ikke å levere inn årsregnskap til Regnskapsregisteret, men må likevel sende inn skattemelding og næringsoppgave til Skatteetaten.

Det krever at man har et regnskapsprogram hvor bilag som faktura, kasseoppgjør og bankbilag systematiseres, rapporter kan hentes ut og meldinger kan sendes til myndighetene.

I forbindelse med årsslutt må varelageret telles, slik at varekostnadene blir korrekt. Det samme gjelder avskrivninger på større investeringer, som gir fradrag i vedlegget til skattemeldingen.

MVA-pliktige bedrifter må også sende inn MVA-meldinger til myndighetene hver annen måned. Det samme gjelder A-meldinger i forbindelse med lønnsutbetalinger. Vi hjelper deg gjerne med årsregnskapet. Klikk her for å lese mer om årsoppgjør.

Priseksempler

I pakken «gjør deg selv en tjeneste» tar INTUNOR seg av regnskapet ditt fra A til Å. Prisen inkluderer årsoppgjør, avstemming, lovpålagt rapportering, fakturaoppfølging, kontroll av inngående bilag, komplett lønnsbehandling og bokføring av inngående bilag.

Priseksempel 1

Antall bilag: 300

Antall ansatte med lønn: 2

Pris: 6.783 kroner eks. mva inkludert årsoppgjør

Priseksempel 2

Antall bilag: 600

Antall ansatte med lønn: 5

Pris: 8.085 kroner eks. mva inkludert årsoppgjør

Ønsker du hjelp fra en autorisert regnskapsfører? Ta kontakt med Lars Lundemo på 479 86 062 eller Lars.Lundemo@Intunor.com.