En regnskapsfører som presenterer tall for et publikum.

Regnskapsfører definisjon: Alt du trenger å vite

Publisert 02.01.2021

Hva er en regnskapsfører?

Begrepet regnskapsfører refererer til en fagperson som hjelper en eller flere bedrifter, foreninger eller lignende med å føre regnskapet (Wangensteen, 2005). Den er ansvarlig for at alt av relevant informasjon hensyntas i balansen og resultatrapporten, samtidig som den er en sparringspartner og rådgiver.

Andre aktiviteter regnskapsførere ofte hjelper med er lønnskjøring, budsjettering, rapportering, prognoser, og annen utarbeidelse av viktig dokumentasjon. Noen er engasjert via et regnskapskontor, mens andre jobber in-house for større bedrifter.


Enkelt forklart

  • Regnskapsførere er fagpersoner som bistår virksomheter med å føre regnskap.
  • Regnskapskonsulenter hjelper ofte til med andre regnskapsnære aktiviteter som lønnskjøring, budsjettering og utarbeidelse av dokumentasjon.
  • Med autorisasjon kan man føre regnskap på oppdrag for andre virksomheter enn den man jobber i. Det er i utgangspunktet små og mellomstore bedrifter som outsourcer regnskapet.

Finn en regnskapsfører nær deg.


Forstå regnskapsføreren

Erfarne regnskapsførere med tilstrekkelig utdannelse kan søke om autorisasjon. Da får man lov til å føre regnskap for andre virksomheter enn den man selv er ansatt i. Man kan også etablere sitt eget regnskapsbyrå.

Autoriserte regnskapsførere må kunne dokumentere at de stadig oppdaterer sin faglige kunnskap. Det kreves 77 timer med etterutdanning i løpet av de tre foregående år. Viktige emner er finansregnskap, skatte- og avgiftsrett, rettslære, regnskapsførerregelverket, og regnskapsorganisering.

Autoriserte regnskapsførere og deres arbeidsgivere er under strengt tilsyn av Finanstilsynet. De gjennomfører stadig tilsyn. Her kontrolleres det om regnskapshuset drives i samsvar med gjeldende lover og forskrift (Finanstilsynet, 2020).

Nysgjerrig på kravene som stilles av en regnskapsfører? Les mer om kravene til autoriserte regnskapsførere hos Finanstilsynet.


Disse benytter seg av eksterne regnskapsførere

Det er i hovedsak små og mellomstore bedrifter som setter ut økonomifunksjonen til en ekstern partner. Da får man tilgang til en spesialist på regnskap og økonomi til en lavere kostnad enn å ansette sin egen økonomiansvarlig. Flere regnskapsbyrå har også konsulenter innen andre fagområder, som gjør at man får tilgang til et bredt kompetansemiljø som kan hjelpe deg når du trenger det med aktiviteter som juss, finansiering, HR og analyse.

Lurer du på hva en regnskapsfører koster? Les mer om prisen for regnskapsfører her.


Personlighetstrekk

Regnskapsførere karakteriseres ved at de er nøyaktige og punktlige, samtidig som de trives med å jobbe med tall og følge med på endringer i lover og regler. Gode kommunikasjonsevner og interesse for å effektivisere prosesser i moderne IT-systemer er også viktig.

Arbeidsdagen er variert, og arbeidsmengden går opp og ned i forbindelse med ulike frister. Den mest hektiske perioden er når årsregnskapene klargjøres, utarbeides og leveres. Komplett årsregnskap må sendes innen 31. juli. Moms og arbeidsgiveravgift rapporteres terminvis.

Alle næringsvirksomheter er pliktige til å levere et årsregnskap. Det utgjør grunnlaget for beregning av skatter og avgifter. Et komplett årsregnskap inneholder et resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter. Årsregnskapet godkjennes av samtlige styremedlemmer.


Kilder:

Wangensteen, B. (Ed.). (2005). Bokmålsordboka: definisjons-og rettskrivningsordbok. Kunnskapsforlaget.

Finanstilsynet. (2020). Gjennomføring Av Tilsyn. Tilgjengelig på: https://www.finanstilsynet.no/... [Besøkt 22 desember 2020].


Spørsmål? Ta kontakt med Marius Kristiansen på 406 06 670 eller marius.kristiansen@intunor.com.