God fakturaoppfølging bidrar ofte til at man slipper å inngå dyre kreditter. Istedenfor å belåne hele kundereskontroen gjennom factoring, kan det ved noen anledninger også være fornuftig å selge unna store fakturaer.

Slik reduserer du finans- og rentekostnadene

Publisert 10.01.2020

Mange bedrifter inngår dyre factoringavtaler i perioder med svak likviditet. Men, det er ofte unødvendig, skal vi tro Anders W. Lunde i INTUNOR Finance.

Finanskostnader definisjon

La oss starte med å forklare hva finanskostnader er. IAS definerer finanskostnader som renter og andre kostnader som oppstår i forbindelse med lån av finansielle midler.

Høye finanskostnader er problematisk

Finansrådgiver Anders W. Lunde i INTUNOR Finance er overrasket over det høye antallet bedrifter som låner unødvendig mye gjennom kostbare factoringavtaler.

– Når jeg går gjennom regnskapet til potensielle kunder, oppdager jeg ofte at de låner mer penger enn det reelle behovet. Det skyldes at bankene ofte krever å stille med kreditt tilsvarende hele kundereskontroen, innleder Lunde.

– Da sørger jeg isteden for at bedriften dekker inn likviditetsbehovet ved å investere i god oppfølging av trege betalere, fortsetter han.

Fokuser på likviditetsfremmende tiltak

Rådgiveren forklarer at man enten kan følge opp fakturaer internt eller sette ut jobben til en profesjonell. Det positive likviditetsbidraget kan være betydelig.

– De fleste mellomstore bedrifter har noe å gå på når det kommer til fakturaoppfølging. Dersom en lykkes med å redusere kredittiden med fem dager, frigjør man 1,36 prosent av omsetningen i positive likviditetsbidrag, sier han.

Det betyr at en bedrift med 100 millioner kroner i omsetning får 1,36 millioner kroner mer på konto dersom den får ned kredittiden med fem dager.

– I tillegg kan man be leverandører om lenger kredittider og skru ned faktureringstiden til kundene. Slik har vi, sammen med INTUNORs team for økonomistyring, spart mange bedrifter fra å inngå dyre låneavtaler.

– Dersom effekten av disse tiltakene ikke er tilstrekkelig, kan man også vurdere å selge noen fakturaer. Fakturaene til myndighetene og store selskap gir de beste vilkårene.

Ønsker du hjelp med å styrke likviditeten? Ta kontakt med INTUNOR Finance på sales@intunor.com, eller ring Anders Lunde på +47 992 59 778.