Avslutte abeidsforhold

Offboarding av ansatte

Publisert 25.06.2020

Sommerferien nærmer seg, og for mange er siste dag før ferien også siste arbeidsdag hos nåværende arbeidsgiver før nye utfordringer venter til høsten. For arbeidsgiver kan dette være en unik mulighet til å få innsikt i hvorfor ansatte slutter, og ikke minst sørge for en verdig og profesjonell avslutning av arbeidsforholdet.


– Vår erfaring er at mange arbeidsgivere undervurderer betydningen av en god avslutning av arbeidsforholdet, sier Terje Haugen i INTUNOR HR Consulting.

Her i Norge har vi lange oppsigelsestider, noe som betyr at vi potensielt skal tilbringe mye tid med ansatte som skal slutte. Mange har ikke et bevisst forhold til denne perioden og betydningen av at den som skal slutte går ut av døren med et langvarig, godt inntrykk.


Hva er Offboarding?

Det er mye fokus på viktigheten og betydningen av onboarding av nyansatte, som handler om de ulike aktivitetene vi gjør for å sørge for at nye medarbeidere raskt får en god tilknytning til selskapet for å sikre raskere produktivitetsnivå og å redusere turnover. Offboarding handler på sin side om de aktivitetene vi gjør ved avslutningen av et arbeidsforhold.

Offboarding innebærer en rekke praktiske, rutinebaserte aktiviteter som skal gjøres i forbindelse med avslutningen av arbeidsforholdet, som utmelding av systemer, overføring av kunder og arbeidsoppgaver, samt god overlapp fra en ansatt til en annen.

– Det dreier seg om å sikre selskapets eiendeler, og sørge for at kunder og andre kollegaer ikke blir nevneverdig berørt, sier Haugen.


Hvorfor er det viktig at en tidligere ansatt har gode minner om selskapet ditt?

– Du kan jo se for deg at du har en ambassadør for selskapet som du skal sørge for at snakker godt om deg i etterkant, sier Haugen, og tilføyer at det er viktig at den som skal slutte går ut av døren siste arbeidsdag med et godt inntrykk.

De fleste ønsker at selskapet skal være anerkjent som en seriøs og profesjonell arbeidsgiver, der de beste innen bransjen ønsker å være. Da er avslutningen av arbeidsforhold en sentral del av det. Husk at nåværende ansatte også følger med på hvordan du håndterer prosessen.

Samtidig bør man benytte muligheten til å få tilbakemeldinger som kan brukes til å utvikle selskapet som arbeidsplass. Man bør undersøke hvorfor den ansatte slutter.


Sluttsamtale

Arbeidsgiver bør gjennomføre sluttsamtale med alle ansatte som slutter, understreker Haugen. Dette er en person som har alle forutsetninger for å være ærlig med deg, og det er derfor en unik mulighet til å få tilbakemeldinger både på hva som har vært bra med å være ansatt i selskapet, og hva som kunne vært bedre. På den måten kan man bruke sluttsamtalen til et verktøy for utvikling.


Få offboardingen inn i system

– Det lønner seg å utarbeide en tydelig og konkret rutinebeskrivelse for alle aktivitetene som skal gjøres i forbindelse med offboarding, forsetter Haugen. Slik sikrer man en profesjonell og verdig avslutning, der begge parter går ut av arbeidsforholdet med hodet hevet.


Trenger du hjelp til å utforme gode rutiner for offboarding? Ta kontakt med Terje Haugen på tlf. 92 80 94 64 eller terje.haugen@intunor.com.


Ebok Rimelig Regnskap