Ny regnskapsforerlov 1

Ny regnskapsførerlov –nå blir alle autoriserte regnskapsførere statsautoriserte

Publisert 20.12.2022

Den nye loven trer i kraft 1. januar 2023, og da vil alle autoriserte regnskapsførere få tittelen statsautorisert regnskapsfører.

Det nye regelverket skal bidra til å modernisere regnskapsbransjen i den digitale utviklingen og gjør at bransjen blir mer fremoverlent og fremtidsrettet. I tillegg vil regnskapsføreres anseelse også styrkes når de nå blir statsautoriserte.

Ny GRFS

Det innføres også krav om kvalitetsstyring som øker kompetansen og kapasiteten hos regnskapsforetakene. På denne måten sikres også god regnskapsføringsskikk (GRFS). Med ny GRFS vil det bli større grad av fleksibilitet enn tidligere.

Med krav om kvalitetsstyring vil regnskapsførerne få mer tid til å kvalitetssikre arbeidet sitt, og tilrettelegger for en mer moderne arbeidsplass med mer ro og oversikt. Innen utgangen av 2023 må de nye lovkravene om forsvarlig kvalitetsstyring fullt ut være oppfylt.

Den nye regnskapsførerloven har fortsatt samme virkeområde som i dag, nettopp det å utarbeide pliktig regnskapsrapportering i henhold til bokførings- og regnskapsloven, men det er nå blitt lagt mer fokus på kvalitetssikting.


Statsautoriserte regnskapsførere

En kan på mange måter kalle regnskapsførere for næringslivets rådgiver innen samfunnsøkonomi. Som anerkjennelse for dette vil alle autoriserte regnskapsførere nå få tittelen statsautorisert regnskapsfører. Dette vil styrke både bransjen og yrket som regnskapsfører og gi dem mer kredibilitet.

Med den nye loven er du være statsautorisert regnskapsfører for å være ansvarlig for kvalitetssikringen. Det betyr at regnskapsforetakene må ha minst en ansatt som er statsautorisert regnskapsfører, men kravet til at daglig leder må være statsautorisert faller bort.Nye utdanningskrav for å bli statsautorisert regnskapsfører

Det finnes nå to ulike utdanningsmåter du kan gå for å bli statsautorisert regnskapsfører, som vi forklarer under:

1. Master i økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon
Etter fullført master trenger du to år praksis i et regnskapsforetak for å bli statsautorisert regnskapsfører.

2. Bachelorgrad + praksis
Du kan ta en bachelor innen økonomi og administrasjon, med spesialisering innen regnskap og revisjon. Deretter må du ha tre års praksis, der minst to av disse må være i et regnskapsforetak.

Tidligere måtte regnskapsførere fullføre 77 timer med etterutdanning for å bli statsautorisert, men dette er nå endret til 80 timer.

Med det nye utdanningskravet kan du velge selv hvor mange timer av praksisen du ønsker å bruke på de ulike fagområdene, og du kan bygge den spesialkompetansen som er relevant for deg. Det er altså ikke lenger noe krav til minimumstimer som må brukes på de ulike fagområdene.