Ny OTP 1

Ny lov om tjenestepensjon i 2022

Publisert 06.05.2022

Fra 2022 er pensjonsloven for privat sektor endret slik at alle ansatte har rett til pensjonsopptjening for lønn fra første dag og første krone.

Skatteetaten har sendt ut informasjon til arbeidsgivere som har oppgitt i a-meldingen at de har ansatte. Som arbeidsgiver må du sørge for å sette deg inn i din pensjonsavtale med din pensjonstilbyder.

Dersom bedriften ikke oppfyller kravene til pensjonsavtale i dag, må avtalen tilpasses til de nye minstekravene innen 30. juni 2022. Har du spørsmål om hvordan du gjør dette? Få hjelp fra en av våre dyktige rådgivere her.

Hvem må opprette pensjonsavtale?

Virksomheter som oppfyller ett eller flere av disse kravene må opprette pensjonsordning:

 • Selskapet har minst to ansatte som begge har en stilling og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling.
 • Selskapet har minst en ansatt som ikke har eierinteresser i virksomheten, og som har en stilling i virksomheten som utgjør minst 75 prosent.
 • Selskapet har ansatte som til sammen utgjør minst to årsverk, der hver har en arbeidstid som utgjør mer enn en 20 prosent stilling.

Hva er nytt med den nye pensjonsavtalen?

Det er flere ting som er nytt med den nye tjenestepensjonsordningen, men de viktigste er punktene nedenfor:

 1. Pensjonen skal beregnes fra første krone.
 2. Alle arbeidsgivere som oppfyller ett eller flere av kravene ovenfor skal spare minst 2 prosent av de ansattes inntekt fra første krone
 3. Alle ansatte som er over 13 år skal med i pensjonsordningen
 4. Ansatte har rett på pensjonsordningen når inntekten overstiger 1.000 kroner, eller 10.000 kroner om din virksomhet er en skattefri organisasjon
 5. Unntaksregler for sesongarbeidere fjernes

Har du spørsmål til den nye pensjonsloven eller spørsmål til ny eller eksisterende pensjonsavtale kan du kontakte din pensjonstilbyder.

Kjører du lønn selv? Husk å rapportere OTP i a-meldingen

Det er viktig at du oppgir informasjon om hvilken pensjonsordning virksomheten din bruker i a-meldingen(lønnssystemet), dersom dere er OTP-pliktige.

Når du skal oppgi dette i a-meldingen, er det viktig at punktene nedenfor er med:

 • Pensjonsordningens organisasjonsnummer
 • Ansattes start- og sluttdato
 • Ansattes stillingsprosent
 • Eventuelle permisjoner

Dersom du ikke har registrert pensjonsordningen i a-meldingen innen 1. juli 2022, kan det komme tvangsmulkt.

Ulike pensjonsordninger

Det er ulike pensjonsordninger du kan velge mellom når du skal opprette pensjonsavtale for dine ansatte.
Pensjonsordningene du kan velge mellom er innskuddspensjon, foretakspensjon og tjenestepensjon.

Innskuddspensjon er den vanligste formen for pensjonssparing. Her blir en prosentsats (minimum 2 prosent) av lønnen til de ansatte satt av til sparing. Denne pensjonsordningen gir god forutsigbarhet for arbeidsgiver, og den ansatte får en enkel og god oversikt over pensjonen.

Foretakspensjon (også kalt ytelsespensjon) har et fastsatt nivå av samlet pensjon. Her vil summen som blir satt av til den enkeltes pensjon variere fra hvert innskudd, og øker i forhold til lønnsutviklingen.

Tjenestepensjon er kombinasjon av innskudds- og foretakspensjon, og er den nyeste formen for pensjon. Arbeidsgiver setter av en fast prosentsats av den ansattes lønn, men du kan regulere pensjonskapitalen hvert år i forhold til lønnsveksten.