Kollaborativ budsjettering er mer populært enn noen gang, forteller Toril S. Falch i INTUNOR Business and Financial Management.

Den nye budsjettrenden | Budsjett på prosjektnivå

Publisert 06.02.2020

INTUNOR Business & Financial Management (BFM) opplever at stadig flere bedrifter budsjetter i fellesskap på prosjektnivå. – Det kan lønne seg, sier bedriftsrådgiver Tom Nielsen.

Budsjett bedrift

Bedriftsrådgiver Tom Nielsen i INTUNORs avdeling for økonomistyring er midt i en av de mest hektiske periodene av året: Kundene ønsker hjelp med å planlegge tiden som kommer og tilgang til verktøy for å følge opp ambisiøse mål.

– Det er stor pågang om dagen. Mange bedrifter ber om bistand til budsjettering og en økende mengde virksomheter ønsker å gjennomføre prosessen på prosjekt- og kontonivå. Den graden av presisjon i budsjettene har ikke vært vanlig tidligere, sier Nielsen.

– Trenden skyldes nok at mange virksomheter opplever et økende marginpress som medfører at de må optimalisere driften i alle ledd, fortsetter han.

Økonomieksperten forteller at overgangen til prosjektbudsjetter har medført at virksomhetene inkluderer flere personer i budsjetteringsprosessene. Da setter Nielsen opp enkle nettbaserte verktøy hvor prosjektlederne kan budsjettere sammen.

– Ettersom prosjektlederne i større grad blir holdt til ansvar for resultatene tror jeg det er en positiv ting med tanke på det endelige utfallet.

Mange virksomheter ønsker å redusere kostnadene i budsjetteringsprosessen. INTUNOR har publisert en rapport som viser hvordan regnskapshonoraret kan reduseres med 35 prosent.

Prognose

Ikke bare er prosjektbudsjetter effektive for å fordele ansvar, men de kan også bidra til bedre likviditetsprognoser og løpende estimater for inntjening, forteller bedriftsrådgiveren.

– Prosjektbudsjetter bidrar blant annet til at man kan estimere forventet inntjening i løpet av året. Våre prosjektrapporter kan for eksempel vise hva forventet inntjening for året ligger an til å bli, basert på en kombinasjon av faktiske tall og budsjetterte tall. Det settes ofte pris på av eierne.

Ønsker du hjelp med å planlegge det kommende året? Ta kontakt med Tom Nielsen på tom.nielsen@intunor.com eller 915 10 851.