Mange bedrifter følger ikke med på utviklingen i balanseregnskapet. Det påvirker muligheten til å investere i virksomheten.

KPIene og nøkkeltallene mange glemmer

Publisert 07.11.2019

Et regnskap består av to deler: Resultatregnskapet og balanseregnskapet. Til tross for at begge er like viktige, blir tallene i balansen ofte glemt, forteller økonomikonsulent Kristine Ødegård i INTUNOR Services.


KPIer for lønnsomhet og robusthet

Økonomikonsulent Kristine Ødegård i INTUNOR Services er overrasket over bedriftslederes manglende forhold til balanseregnskapet.

– Jeg opplever at inntektene og kostnadene ofte blir fulgt opp månedlig, men at postene i balansen sjeldent får like mye oppmerksomhet. Ettersom en svak balanse, kjennetegnet av liten egenkapital og dårlig likviditet, påvirker driften negativt, synes jeg det er veldig rart, sier hun.

Ødegård tror årsaken som oftest er et manglende fokus på økonomistyring.

– Bedriftsledere tar det i mange tilfeller forgitt at pengene fra salg kommer rett inn på konto. Men de fleste virksomheter har kunder som er sløve med å gjøre opp for seg. I disse tilfellene blir inntektene kun registrert som fordringer, og ikke bankinnskudd som kan brukes til investeringer, forklarer økonomikonsulenten.

– Det samlede beløpet for gamle kundefordringer, over 30 dager, tilsvarer i mange tilfeller så mye som fem prosent av den årlige omsetningen. Disse fordringene bør følges opp løpende gjennom hele året, oppfordrer hun.


Dette må du huske

I tillegg til å sørge for at eiendelene er så likvide som mulig, bør alle bedrifter sørge for at egenkapitalen er forsvarlig, råder Ødegård. Det er lovpålagt for norske aksjeselskaper.

– Egenkapitalen styrkes i utgangpunktet ved å overføre positive årsresultat. På samme måte reduseres den dersom bedriften taper penger. Det betyr at selskap som ved utgangen av fjoråret hadde en svak egenkapital, bør være forsiktig med å gå i nye tap, sier økonomikonsulenten.

– Løsningen for små bedrifter med liten egenkapital blir ofte at daglig leder, som i mange tilfeller er medeier, tar ut lave lønninger frem til driften er i pluss, legger hun til.

Nå som det nærmer seg årsslutt kan det være greit å få klarhet i hvorvidt egenkapitalen ligger an til å bli forsvarlig for året. Dersom den ikke er det, må nye tiltak på plass, konstaterer Ødegård.

– Egenkapitalen kan i utgangspunktet styrkes på to måter. Enten ved å gjennomføre en kapitalforhøyelse, eller ved å sørge for et positivt resultat.

– I tillegg blir jeg ofte bedt om å vurdere hvorvidt store kostnader kan bli balanseført som eiendeler fremfor å kostnadsføres. Det vil naturligvis styrke egenkapitalen, men ikke betalingsevnen.


Spørsmål? Ta kontakt med Marius Kristiansen på 406 06 670 eller marius.kristiansen@intunor.com.