Regnskapsforer 1

Bruk mindre tid på regnskapet

Publisert 12.07.2022

Er du lei av å bruke mye tid på økonomi og regnskapsføring? Da kan det være greit å få en regnskapsfører som gjør hele eller deler av jobben for deg.

Myndighetene stiller strenge krav til hvordan regnskapet skal føres og det er mye du må huske på. Alt fra å sende inn a-melding, moms, årsoppgjør osv. må gjøres jevnlig til faste frister. Derfor kan det ofte være lurt å få noe hjelp av en regnskapsfører.

Hva kan en regnskapsfører hjelpe deg med?

En regnskapsfører kan hjelpe deg med hele eller deler av regnskapet. Hvor mye hjelp du ønsker bestemmer du selv etter behov. Noen bedrifter velger å sette ut all økonomistyring til regnskapsfører, mens andre velger å gjøre det meste selv.

Hvis du setter ut regnskapet ditt til et regnskapskontor kan de hjelpe med alt fra årsregnskap til økonomisk rådgivning.

Her er ulike oppgaver en regnskapsfører kan gjøre for deg:

 • Årsoppgjør
 • Bokføre inntekter og utgifter
 • Sende inn MVA-melding og A-melding
 • Sende inn næringsoppgave
 • Avskrive eiendeler
 • Sikre at bilagene føres riktig
 • Utbetale lønn
 • Gi økonomisk rådgivning

Les også: Dette kan en regnskapsfører hjelpe med


Slik føres regnskapet

Regnskapet føres i et regnskapsprogram, ofte i et skybasert system. I de aller fleste moderne økonomisystemene kan du og regnskapsfører jobbe sammen i et intuitivt grensesnitt. Da har begge kontroll på økonomien til selskapet til enhver tid.

Uansett hvor mye av regnskapsjobben du gjør selv eller har satt ut til en regnskapsfører, er den enkleste måten å sende bilag på i et digitalt regnskapsprogram. Da vil de bli automatisk bokført direkte i systemet.

Det er strenge krav til hvordan regnskapet skal føres og hva som skal være med i det, derfor kan det være lurt å bruke en regnskapsfører hvis du ikke har satt deg ordentlig inn i bokføringsloven. Regnskapsførerne i Intunor hjelper deg med å føre regnskapet ditt i de aller fleste regnskapsprogrammene på det norske markedet.

Regnskapsfører pris

Prisen på regnskapsfører kan variere mye, og er ulik fra hvilke oppgaver du ønsker hjelp med. Timesprisene for en regnskapsfører havner fort på mellom 500 og 1.900 kroner. Selv om timesprisen kan høres mye ut å bruke på en regnskapsfører, vil det som regel være verdt investeringen.

Med en regnskapsfører på laget er du sikker på at regnskapet føres riktig i henhold til gjeldende lover og regler. Da kan du også være trygg på at du slipper bøter og andre gebyrer for at du har glemt å sende inn viktig informasjon til myndighetene innen fristen.

Flere regnskapsførere tilbyr også fastpris, og ofte lønner dette seg istedenfor timespris. Men da må du passe på at du får med alle tjenestene du ønsker i fastprisen.

Les mer om hvor mye regnskapsfører koster her


Fastpris regnskapsfører

Som nevnt er det i det lange løp oftest rimeligst å få fastpris på regnskapsføreren. Da får du også forutsigbarhet og en fast kostnad som du kan forholde deg til.

Med fastpris slipper du altså å få en overraskende høy faktura fra regnskapsføreren din. Dette fører også til mindre variasjon i inntektene og skaper bedre muligheter for stabil lønnsomhet.

Når du får fastpris på regnskapsføreren, bestemmer du selv hva du ønsker tilbud på og regnskapsfører tilbyr en fast pris. Her får også regnskapsbyrået et incentiv til å jobbe effektivt og du får mer forutsigbarhet.

Hva påvirker prisen på en regnskapsfører?

Det som påvirker prisen på regnskapsføreren er hvor mye hjelp du ønsker med regnskapet ditt, og hvilke oppgaver du velger å sette ut.

Her er en oversikt over variabler som påvirker prisen på regnskapsfører:

 • Antall faktura bedriften har
 • Antall ansatte
 • Antall utlegg og reiseregninger
 • Antall bilag bedriften har
 • Årsoppgjørstjenester (skattemelding, årsregnskap og aksjonærregisteroppgave)
 • Arbeidsmengde knyttet til terminoppgaver
 • Arbeidsmengde knyttet til omsetningsoppgaver


Autorisert regnskapsfører

Regnskapsførere som fører regnskapet for andre bedrifter, må være autorisert. Det betyr at du har fullført en bachelorgrad innenfor økonomi og regnskap med spesifikke fag og to år med dokumentert praksis.

For å opprettholde autorisasjonen må du også ta sertifiserte kurs i løpet av året, og møte kravene som er oppført i regnskapsførerloven.

Her er kravene du må møte dersom du ønsker å bli autorisert regnskapsfører:

 • Bosatt i et EØS-land
 • Ha fast kontorsted i Norge
 • Plettfri vandel
 • Være økonomisk vederheftig
 • Minst to års relevant regnskapspraksis
 • Minimum bachelorgrad i økonomi og administrasjon
 • I løpet av de siste fem årene ha regnskapspraksis tilsvarende minst to årsverk

Ved å ha tittelen autorisert regnskapsfører viser du at du behersker både teori og praksis, og du har mer tyngde i jobben din.

Les mer om fordelene med autorisert regnskapsfører her