Lønnsstøtte til bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb | Vi kan hjelpe deg

Publisert 12.06.2020

Arbeidsgivere som tar tilbake permitterte ansatte kan få et kontanttilskudd per ansatt til dekning av lønnskostnader for juli og august. Dette er vilkårene.

Lønnstilskudd som følge av korona

Bedrifter og ideelle organisasjoner som har permittert ansatte som følge av Covid-19 kan søke om tilskudd for å ta permitterte ansatte tilbake i jobb. Ordninger gjelder perioden juli til august.

Regnskap Norge har laget en oversikt over kriteriene for å få tilskudd:

  1. Den ansatte må ha vært helt eller delvis permittert per 28. mai 2020.
  2. Den ansatte må tilbake i arbeid i minst samme stillingsprosent som før permitteringen.
  3. Den ansatte må ha vært i arbeid hos arbeidsgiveren i hele perioden det søkes tilskudd for, og kan ikke permitteres på nytt før 1. oktober 2020.
  4. Den ansatte kan ikke være under oppsigelse eller sies opp før 1. oktober 2020.
  5. Enkeltpersonforetak og selskap må ha hatt et omsetningsfall på mer enn 10 prosent.
  6. Søkeren må utøve lovlig aktivitet.
  7. Søkeren må ikke være under konkursbehandling.

Slik beregnes tilskuddet til bedrifter

Støttebeløpet regnes slik: (omsetningsfall i prosent - 10 prosentenheter) * 75 000.

Det justeres for permitteringsbrøk pr. 28 mai og maks utbetaling er satt til 15.000 kroner pr. ansatt og 10.000 kroner for lærlinger.

Omsetningsfallet beregnes ved at man tar utgangspunkt i omsetningsfallet mål mot samme måned i fjor, men justert for eventuell vekst i januar og februar 2020 – tilsvarende kompensasjonsordningen for næringslivet.

Meld din interesse

Søknadsportalen forvaltes av Skatteetaten og åpnes i løpet av september. Departementet vurderer om etaten skal kunne kreve at opplysningene bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører.

Vi hjelper deg gjerne. Meld din interesse her: https://bit.ly/30A41C9