Arbeidsmarkedet er i ferd med å stramme seg til. Da er det viktig å tilby konkurransedyktige lønnsvilkår i lønnsoppgjøret, mener daglig leder Markus Kleven Skustad i INTUNOR People.

Slik sikrer du bedriften et godt lønnsoppgjør

Publisert 22.11.2019

Det nærmer seg slutten av året og mange bedrifter er midt i lønnsforhandlingene. Da er det en rekke forhold man må ta hensyn til. Daglig leder Markus Kleven Skustad i INTUNOR People peker på to forhold han mener er spesielt viktige.

Hvordan gjennomføre lønnsoppgjør?

– Først og fremst må bedriftene vurdere hva de har råd til å gi i lønnsøkning. Da er det viktig å ha gode prognoser for det kommende året. Det er rett og slett umulig å gjøre et estimat for hva man har råd til å betale de ansatte uten et bevisst forhold til inntekter og kostnader, sier han.

– Det kan naturligvis din økonomirådgiver hjelpe deg med, legger han til.

Skustad oppfordrer også bedrifter til å vurdere hvorvidt lønnsvilkårene deres er konkurransedyktige.

– Menneskelige ressurser er litt som råvarer: det er markedet som bestemmer verdien. Derfor må man ta hensyn til lønnsutviklingen i bransjen for å holde på de ansatte.

– Jeg har sett flere svært lønnsomme ansatte slutte fordi de føler seg urettferdig behandlet under lønnsforhandlingene. Det koster mer enn det smaker. Derfor må man alltid heve blikket under slike forhandlinger.

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at årsveksten i gjennomsnittlig avtalt månedslønn var 3,5 prosent fra tredjekvartal 2018 til tredjekvartal 2019. Lønnsveksten er høyest blant dem med lav ansiennitet. I samme periode ble det skapt 56.000 nye arbeidsplasser i Norge.

«Arbeidstakers marked»

Rekrutteringsrådgiveren opplever at det blir stadig vanskeligere å finne dyktige medarbeidere. Innenfor fagområdene økonomi, HR og IT er det spesielt stor knapphet.

– Det er ingen tvil om at arbeidsmarkedet er i ferd med å stramme seg til. For å trekke en parallell til eiendomsmarkedet kan man si at vi befinner oss i et «arbeidstakers marked», sier Skustad.

– Under slike forhold kan det være smart å bytte jobb hyppig. Econas lønnsstatistikk, som tar for seg lønnsutviklingen blant norske økonomer, viser at de som bytter jobb i snitt får en lønnsøkning på 12,3 prosent i privat sektor og nær 9,4 prosent i offentlig sektor.

Til sammenligning var veksten for øvrige Econa-medlemmer henholdsvis 5,6 og 4,4 prosent.

Ønsker du hjelp med å rekruttere dyktige medarbeidere? Ta kontakt med Markus Skustad på markus.skustad@intunor.com.