Likviditetsbudsjett leses i forbindelse med lånesøknad. De benytter en gratis mal fra INTUNOR.

Likviditetsbudsjett: Mal for bedrifter

Publisert 05.03.2021

Det er ikke lett å beregne hvor mye penger bedriften vil ha på konto over de kommende månedene. Med et likviditetsbudsjett blir jobben litt enklere. Vi har laget en enkel mal som hjelper deg å regne ut om bedriften har nok penger til daglig drift, investeringer og andre store kostnader.

Hva er et likviditetsbudsjett?

I et likviditetsbudsjett legger man inn data for hvor mye penger bedriften forventer at skal gå inn og ut av konto over de kommende månedene. Hensikten med øvelsen er å estimere hvordan virksomhetens likviditetsmessige situasjon vil utvikle seg i tiden som kommer.

Med et godt likviditetsbudsjett får man også innsikt i om virksomheten har råd til å opprettholde driften slik den er i dag, påta seg investeringer, eller om den trenger ekstra penger. Samtidig fungerer den som et godt verktøy for å vurdere om bedriften har råd til å gjennomføre aktivitetene den planlegger i tiden som kommer.

Klikk her for å laste ned vår likviditetsbudsjettmal.

Hvorfor trenger man et likviditetsbudsjett?

Fordelen med et likviditetsbudsjett, eller likviditetsprognose (som mange kaller det), er at man kan avdekke eventuelle likviditetsskviser i god tid før de forekommer. Dermed kan man gjøre tiltak som redder bedriften fra å havne i en uheldig økonomisk situasjon før det er for sent.

Mange banker forventer også at man utarbeider et likviditetsbudsjett i forbindelse med lånesøknader. Dermed er det alltid greit å ha en lett tilgjengelig i usikre tider.

Hvilke poster har et likviditetsbudsjett?

Den enkleste måten å lage et likviditetsbudsjett på er ved å sette opp et regneark som viser hvilke inn- og utbetalinger bedriften forventer i tiden som kommer. Sum av beløp på bankkonto ved inngang av måneden, pluss netto kontantstrøm (innbetalinger minus utbetalinger) utgjør forventet saldo på bankkontoen ved utgangen av måneden.

Noe av det mange synes er vanskelig å beregne er moms og arbeidsgiveravgift. Disse utbetalingene gjøres terminvis (hver andre måned) og har en stor effekt på likviditeten for mange bedrifter. Sum MVA utgjør forskjellen på momsen du har betalt og mottatt. AGA utgjør 14,1 prosent av lønnskostnader og feriepenger. I en god mal for likviditetsbudsjett blir dette automatisk utregnet.

Synes du merverdiavgift er vanskelig? Klikk her for å lese mer om MVA i Altinn.

Forskjell på driftsbudsjett og likviditetsbudsjett

Et likviditetsbudsjett tar for seg alle innbetalingene og utbetalingene bedriften forventer at skal komme over de kommende månedene. Noe av det som er viktig er at man ikke tar en blåkopi av resultatbudsjettet og forventer at det er godt nok – det er det ikke.

Forskjellen på et resultatbudsjett og likviditetsbudsjett er at resultatbudsjettet viser inntekter og kostnader i de månedene de tilhører. Husleien blir, for eksempel, fordelt over hele året, mens den i realiteten utbetales hvert kvartal – hvilket skal synliggjøres i likviditetsbudsjettet.

Har du lest denne? 7 tips for bedre likviditet

Avskrivninger - dette må du vite!

Mange bedriftsledere lurer på om avskrivninger skal inkluderes i likviditetsbudsjettet. Det skal de ikke. Årsaken er at avskrivninger ikke er penger som faktisk går ut av konto, men nedskrivninger av tidligere betalte investeringer.

På samme måte som nedbetaling av gjeld ikke skal inn i resultatbudsjettet, men inkluderes i likviditetsbudsjettet, skal avskrivninger altså ikke med i likviditetsbudsjettet.

Trenger du et enkelt likviditetsbudsjett? Last ned vår mal for likviditetsbudsjett.

Dersom du trenger hjelp med å forbedre likviditeten kan du ta kontakt med Marius Kristiansen på 406 06 670 eller marius.kristiansen@intunor.com.