Likviditetsprognoser

Likviditet: Verktøyene du bør ta i bruk

Publisert 06.04.2021

Er du usikker på om likviditeten er god nok? Det kan du enkelt avdekke med enkle beregninger. Tom Nielsen i INTUNOR Advisory peker ut formler, nøkkeltall og verktøy bedriftsledere bør ha et forhold til.


Likviditetsgrad formel

Svake resultater kan man leve med i perioder, men dersom likviditeten - eller disponible midler - er dårlig er det vanskelig å opprettholde driften. God likviditet gir deg også mulighet til å gjennomføre investeringer som senker kostnadene på sikt. Det er derfor viktig å ha bevisst forhold til likviditet.

Det finnes flere måter å kartlegge og få kontroll over likviditeten. Man kan blant annet følge med på utviklingen i likviditetsgrad 1. Den beregnes ved å dele omløpsmidler på kortsiktig gjeld, sier business controller Tom Nielsen i INTUNOR Advisory.

Omløpsmidler er likvide aktiva som sirkulerer i virksomheten. Eksempler på dette er bankinnskudd, kontanter, varelager og investeringer.

Vi pleier å si at likviditetsgrad 1 skal være over to. Personlig liker jeg best å måle likviditeten ved å ta omløpsmidlene minus varelageret og delt på den kortsiktige gjelden. Det er fordi varelageret ofte er vanskelig å omsette. Da kan en likviditetsgrad på 1 aksepteres.

Dersom regnskapet er oppdatert kan man enkelt hente ut tallene fra balansen i regnskapet. Klikk her for å lese mer om balansen i Altinn.


Likviditetsbudsjett

Selv om likviditetsgraden på en god måte viser om likviditeten er tilfredsstillende i dag forteller den lite om hvor mye penger virksomheten vil ha til disposisjon i tiden som kommer. Til det kan man bruke en likviditetsprognose.

Til forskjell fra normale budsjetter viser likviditetsprognosen når pengene faktisk går inn og ut av bankkontoen. Husleien, for eksempel, betales ofte kvartalsvis selv om den er fordelt pr. måneder i budsjettet.

På samme måte går penger inn og ut med moms. Det har en betydelig effekt på likviditeten, men ikke resultatet.

Ønsker du en gratis mal for likviditetsbudsjett? Klikk her for å laste ned vår mal for likviditetsbudsjett.


Enkle grep for bedre likviditet

Dersom prognosen viser at likviditeten ligger an til å bli for svak finnes det råd.

Det viktigste man gjør er å sørge for at man følger opp de som skylder en penger på en god måte. Denne oppfølgingen kan delvis automatiseres i økonomisystemet.

Videre kan man be om betalingsutsettelser og lengere kredittider hos leverandørene. I noen tilfeller kan det også være hensiktsmessig å selge noen fakturaer for å få pengene raskt inn på konto. Alternativt kan man låne litt penger for å dekke kostnader i perioder med svakere likviditet gjennom banklån og kassekreditt.

Bedriftsrådgiveren anbefaler også at man inngår avtaler om månedlige betalinger med viktige leverandører for å stabilisere likviditeten. INTUNOR publiserte nylig en sak med 7 tiltak for bedrifter som vil bedre likviditeten i nedgangstider. Les mer om tiltak for bedre likviditet.


Ebok Rimelig Regnskap