Konkurrentanalyser er viktige for å styrke de økonomiske resultatene.

Bli best i klassen med en konkurrentanalyse

Publisert 23.09.2019

De fleste 2018-tallene er nå tilgjengelige i Brønnøysundregistrene. Da kan det være smart å sammenligne seg med konkurrentene, forteller rådgiver ved avdeling for økonomistyring Anne B. Jensen i INTUNOR.

Hva er en konkurrentanalyse?

– Ved å sammenligne egen virksomhet med utvalgte konkurrenter kan man fort finne områder bedriften har rom for forbedringer, sier hun.

– For eksempel har jeg lagt merke til at de fleste av mine kunder ikke har innsikt i hvorvidt de er raske eller trege med å få inn pengene fra kundene. Her er det ofte enkle tiltak som gjør at man kan styrke betalingsevnen, legger hun til.

Jensen forklarer at prosessen er omfattende, og at hun derfor ofte blir bedt om hjelp.

Et godt eksempel på økonomisk benchmarking

– Jeg blir ofte spurt om jeg kan hjelpe kundene med å sammenligne deres tall med regnskapene til konkurrentene. Da innhenter jeg regnskapstall og utfører en analyse hvor jeg finner områdene selskapet skiller seg ut fra konkurrentene. Jeg adressere også potensielle sårbarheter og foreslår konkrete tiltak for å styrke lønnsomheten, sier Jensen.

– Men de beste tiltakene kommer fra kunden selv. Det er derfor viktig at kunden diskuterer årsakene til at de gjør det svakt på de gitte områdene jeg finner, legger hun til.

Ønsker du hjelp med en konkurrentanalyse? Ta kontakt med INTUNOR Business & Financial Management på BMF@Intunor.com.