Konkurrentanalyse: En økonomisk statusrapport

Publisert 15.09.2020

De fleste 2019-tallene er nå tilgjengelige i Brønnøysundregistrene. Da kan det være smart å sammenligne seg med konkurrentene, forteller Tom Nielsen i INTUNORs avdeling for økonomistyring.


Konkurrentanalyse

Gjennom å sammenligne tallene til egen virksomhet med regnskapet til konkurrentene finner man rom for forbedringer. Gode analyser kan blant annet avdekke hvilke områder konkurrentene gjør det sterkere enn din egen virksomhet og hvorvidt de ansatte er like lønnsomme som hos konkurrentene, sier han.

Samtidig får man bekreftet hvilke konkurransefortrinn man har ovenfor andre sammenlignbare selskaper. For eksempel får man innsikt i om man er rask eller treg med å få inn pengene fra kundene.


Hva brukes konkurrentanalyser til?

Nielsen forteller at han anbefaler alle kunder å gjennomføre en konkurrentanalyse før man starter med budsjetteringsprosessen.

Gode konkurrentanalyser fremhever styrker og svakheter din bedrift har i forhold til konkurrentene. Det gir virksomheten et sterkere beslutningsgrunnlag i planleggingen av det kommende året.

Funnene i analysen bør også presenteres til de ansatte i allmøter for å trigge deres motivasjon og styrke deres innsikt i virksomheten og bransjen.

Trenger du hjelp med å gjennomføre en konkurrentanalyse? Meld din interesse her: https://bit.ly/3ixHjRh


Dette bør du tenke på når du gjør en konkurrentanalyse

  1. Ikke overkompliser jobben. Ved å sette opp en enkel analyse reduserer du risikoen for feil.
  2. Velg ut et sett med relativt like selskaper å sammenligne deg med. Unngå sammenligning med bransjegjennomsnittet. Det finnes veldig mange ulike virksomheter i samme bransje.
  3. Diskuter funnene i analysen. Bruk analysen som er verktøy for å identifisere rom for forbedringer og sett mål utfra disse funnene.


Ønsker du bistand med konkurrentanalyser eller budsjettering? Ta kontakt med Tom Nielsen på 915 10 851 eller tom.nielsen@intunor.com.


Ebok Rimelig Regnskap