Kompensasjonsordningen: Frist for juni-august

Publisert 29.09.2020

Bedrifter som har et betydelig omsetningsfall som følge av Covid-19 kan søke om kompensasjon. Fristen for juni-august er 31. oktober.

Foretak som er skattepliktige til Norge og som har hatt et betydelig omsetningsfall på 30 prosent kan søke om tilskudd. Fristen for perioden juni-august er 31. oktober. Tilskuddsbeløpet avhenger av virksomhetens faste kostnader og nedgang i omsetning.

Er du usikker på om din virksomhet kvalifiserer? Regn ut omsetningsnedgangen her: kompensasjonsordning.no

Når du fyller ut søknadsskjemaet blir du bedt om å oppgi foretakets omsetning og kostnader. Søker må også bekrefte at den kan fremskaffe attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører.

Søknadsskjemaet finner du her: soknad.kompensasjonsordning.no

Ønsker du bistand med å søke om kompensasjon? Ta kontakt med Tom Nielsen på 915 10 851 eller Tom.Nielsen@intunor.com.