Har ditt selskap utarbeidet felles kjøreregler for sosiale medier?

Publisert 15.06.2020

Sosiale medier, som Facebook, Instagram og LinkedIn, har blitt en viktig og nødvendig kommunikasjonskanal for både privatpersoner og bedrifter. For bedrifter kan sosiale medier også by på utfordringer. Det er da det er viktig med felles kjøreregler for bruken av det, sier Terje Haugen i INTUNOR HR Consulting.

Spesielt nå før sommerferien ser vi at mange henvender seg og lurer på om vi har noen tips, forteller Haugen. Det er nok fordi deling av bilder og diverse annet er noe veldig mange gjør, og kanskje spesielt i ferien, fortsetter han. Vi ønsker å dele opplevelsene våre. Det er veldig fint, men også en potensiell kilde for utfordringer for arbeidsgiver. Spesielt ser vi dette i forbindelse med meningsytringer blant ansatte.

Hva er retningslinjer for sosiale medier?

Retningslinjer for sosiale medier bidrar til å skape en felles forståelse for bruken av sosiale medier. De forteller blant annet noe om hvordan selskapet forholder seg til sosiale medier, samt hvordan det er ønskelig å fremstå.

Privat bruk av sosiale medier

Privat bruk av sosiale medier tilhører den private sfære, og er i utgangspunktet ikke noe en arbeidsgiver skal “legge seg” opp i. Det kan imidlertid være greit å avklare med ansatte at man da opptrer som privatperson og ikke på vegne av selskapet, med mindre noe annet er avtalt på forhånd. Da kan det videre være smart med en bevisstgjøring av hva informasjonsdeling innebærer, og hvilken rekkevidde den faktisk har. Akkurat det er det nok fortsatt mange som ikke er klar over.

Virksomhetsrelaterte forhold i sosiale medier

Vi har noen eksempler der arbeidstaker har omtalt arbeidsgiver negativt i sosiale medier, forteller Haugen, og det er svært uheldig for begge parter. Den generelle anbefalingen er at man tar diskusjoner som angår jobben direkte med sin leder, og ikke på nettet. I retningslinjene kan man da ha noen punkter om det, der man blir enig om hva som ikke skal omtales. Eksempler på det kan være virksomhetssensitive og taushetsbelagte temaer, kollegaer og ledere, samt arbeidsoppgaver, kunder og andre samarbeidspartnere.

Trenger du hjelp til å utarbeide retningslinjer for sosiale medier? Ta kontakt med Terje Haugen, Manager HR, INTUNOR HR Consulting, terje.haugen@intunor.com eller tlf. 92 80 94 64.